FAMA kolekcija prikazuje ljudske razmjere događaja, mjesta i iskustava opsade Sarajeva 1992. - 1996., komunicirajući Kolektivno sjećanje na dodir ljudske ruke (Human Touch). Kao viritualna Banka znanja,
Kolekcija ima za cilj da premosti digitalni jaz između Kulture sjećanja i Potrage za znanjem u realnom vremenu.