'Muzej umjetnosti opstanka '96.' (Survival Art Museum '96.)

Muzejska tura (video)
Muzejska tura (fotografije)
 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-00.jpg

  Tokio EXPO '96: 'Tokyo Art Zone – Atopic Site' (Lokacija: 'Tokyo Big Site', Tokio – Japan)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-01.jpg

  Tokio EXPO '96: 'Tokyo Art Zone – Atopic Site' (Lokacija: 'Tokyo Big Site', Tokio – Japan)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-03.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Simbol

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-04.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-05.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-06.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-07.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-08.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-09.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-10.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-11.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-12.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-13.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-14.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-15.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-16.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-17.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-18.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-19.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-20.jpg

  Survival Art Museum '96 (SAM '96): Eksterijer paviljona

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-21.jpg

  SAM 96' – Ulaz u muzej

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-22.jpg

  SAM 96' – Ulaz u muzej

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-23.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Dnevna soba je bila spavaonica jer je bila najtoplija (tamo je bila smještena peć)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-24.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Dnevna soba je bila spavaonica jer je bila najtoplija (tamo je bila smještena peć)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-25.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Dnevna soba je bila spavaonica jer je bila najtoplija (tamo je bila smještena peć)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-26.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Dnevna soba je bila spavaonica jer je bila najtoplija (tamo je bila smještena peć)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-27.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Grijanje /postavka peći za grijanje, napravljene od bubnja iz veš mašine (radia na plin kad ga ima ili na različite vrste 'ogrijeva')

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-28.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Improvizovan dio za spavanje / 'odjeća' za spavanje (humanitarne vreće za spavanje i slojevi različite odjeće) / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića / 'Spreman za bijeg', torba za ponijeti kad počne jako granatiranje / UNHCR plastične folije, koje su zamijenile stakla na prozorima u cijelom gradu

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-28A.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Improvizovan dio za spavanje / 'odjeća' za spavanje (humanitarne vreće za spavanje i slojevi različite odjeće) / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića / 'Spreman za bijeg', torba za ponijeti kad počne jako granatiranje / UNHCR plastične folije, koje su zamijenile stakla na prozorima u cijelom gradu

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-29.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Improvizovan dio za spavanje / 'odjeća' za spavanje (humanitarne vreće za spavanje i slojevi različite odjeće) / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića / 'Spreman za bijeg', torba za ponijeti kad počne jako granatiranje / UNHCR plastične folije, koje su zamijenile stakla na prozorima u cijelom gradu

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-30.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Struja / Akumulator iz automobila je proizvodio struju za malu sijalicu / Okretanjem pedala bicikla proizvodila se struja manjeg kapaciteta / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-30A.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Struja / Akumulator iz automobila je proizvodio struju za malu sijalicu / Okretanjem pedala bicikla proizvodila se struja manjeg kapaciteta / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-31.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Struja / Akumulator iz automobila je proizvodio struju za malu sijalicu / Okretanjem pedala bicikla proizvodila se struja manjeg kapaciteta / 'Survival Art', invencija Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-32.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Kutija uspomena – spakovani artefakti bivšeg života prije opsade

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-33.jpg

  SAM '96 – Dnevna soba (rekonstrukcija)

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-34.jpg

  SAM '96 – Kupatilo (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Voda / Zbog trajnog nemanja vode, način korištenja kupatila je bio izmijenjen / Voda je bila uskladištena u kanistere, boce i u kadu / Voda se stalno reciklirala i ponovo koristila za razne potrebe / Improvizovane kapaljke ili boce koristile su se za tuširanje

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-35.jpg

  SAM '96 – Kupatilo (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Voda / Zbog trajnog nemanja vode, način korištenja kupatila je bio izmijenjen / Voda je bila uskladištena u kanistere, boce i u kadu / Voda se stalno reciklirala i ponovo koristila za razne potrebe / Improvizovane kapaljke ili boce koristile su se za tuširanje

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-36.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje (reknostrukcija)
  Predmeti za opstanak: Hrana / Ratni kuhar / Povrće iz bašte/Humanitarna pomoć /Očuvanje hrane

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-37.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje (reknostrukcija)
  Predmeti za opstanak: Hrana / Ratni kuhar / Povrće iz bašte/Humanitarna pomoć /Očuvanje hrane

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-38.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje (reknostrukcija)
  Predmeti za opstanak: Hrana / Ratni kuhar / Povrće iz bašte/Humanitarna pomoć /Očuvanje hrane

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-39.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje (reknostrukcija)
  Predmeti za opstanak: Hrana / Ratni kuhar / Povrće iz bašte/Humanitarna pomoć /Očuvanje hrane

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-40.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje (reknostrukcija)
  Predmeti za opstanak: Hrana / Ratni kuhar / Povrće iz bašte/Humanitarna pomoć /Očuvanje hrane

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-41.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Improvizovana proizvodnja alkohola, na balkonu

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-42.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Improvizovana proizvodnja alkohola, na balkonu

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-43.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Hrana / Za potrebe sadnje povrća, korištene su saksije na balkonu i svaki pedalj zemlje ispred zgrada

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-44.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Kuhanje / Peć napravljena od reflektora / Muzejska tura glumice Amine Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-45.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Kuhanje / Peć napravljena od reflektora / Muzejska tura glumice Amine Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-46.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Kuhanje / Peć napravljena od reflektora / Muzejska tura glumice Amine Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-47.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Kuhanje / Peć napravljena od reflektora / Muzejska tura glumice Amine Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-48.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Voda / Skupljanje vode u kanisterima / Prevoz kanistera sa vodom na improvizovanim, ručno pravljenim kolicima

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-49.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Voda / Skupljanje vode u kanisterima / Prevoz kanistera sa vodom na improvizovanim, ručno pravljenim kolicima

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-50.jpg

  SAM '96 – Kuhinja/ Bašta za preživljavanje
  Predmeti za opstanak: Kutija uspomena – spakovani artefakti bivšeg života prije opsade

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-51.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Djeca ne borave tu (ili su evakuisana ili u podrumu). Njihova soba je pretvorena u skladište za vodu i razne predmete za opstanak.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-52.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Djeca ne borave tu (ili su evakuisana ili u podrumu). Njihova soba je pretvorena u skladište za vodu i razne predmete za opstanak.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-53.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Djeca ne borave tu (ili su evakuisana ili u podrumu). Njihova soba je pretvorena u skladište za vodu i razne predmete za opstanak.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-54.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Djeca ne borave tu (ili su evakuisana ili u podrumu). Njihova soba je pretvorena u skladište za vodu i razne predmete za opstanak.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-55.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-55A.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-56.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-57.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-58.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-59.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-60.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-61.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-62.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Izumi (struja) – ručno pravljena turbina za proizvodnju struje na vodi. Postavkom turbine u potok ili rijeku, jedno ili više kućanstava je imalo struju za osnovne potrebe (sijalica, radio, slabi TV signal) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića / Vodič muzejske ture, glumica Amina Begović

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-63.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Reciklirana, ručno pravljena kolica za prevoz kanistera sa vodom, drvo, reciklirani materijali za grijanje i drugi potrebni izumi

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-64.jpg

  SAM '96 – Childrens' Room section
  Predmeti za opstanak: Kutija uspomena – spakovani artefakti bivšeg života prije opsade

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-65.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba (rekonstrukcija)
  Predmeti za opstanak: Spavaća soba je sada mjesto za povlačenje, čitanje i bicikl

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-66.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Predmeti za opstanak: Svjetlo /postavka različitih improvizovanih ručno pravljenih kandila i lampi. Služeći se imaginacijom, različitim materijalima, predmetim i tehnikom pravljenja, kao raznim vrstama ulja, Sarajlije su uspijevale da proizvedu malo svjetlosti za duge noći u mraku.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-67.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Predmeti za opstanak: Svjetlo /postavka različitih improvizovanih ručno pravljenih kandila i lampi. Služeći se imaginacijom, različitim materijalima, predmetim i tehnikom pravljenja, kao raznim vrstama ulja, Sarajlije su uspijevale da proizvedu malo svjetlosti za duge noći u mraku.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-68.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Predmeti za opstanak: Svjetlo /postavka različitih improvizovanih ručno pravljenih kandila i lampi. Služeći se imaginacijom, različitim materijalima, predmetim i tehnikom pravljenja, kao raznim vrstama ulja, Sarajlije su uspijevale da proizvedu malo svjetlosti za duge noći u mraku.

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-69.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-69A.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-70.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-70A.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-71.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-72.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-73.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Struja i prevoz / Bicikl za transport stvari po gradu, takođe za proizvodnju struje noću. Pedaliranjem bicikla, mogli ste imati dovoljno svjetla za čitanje (mala sijalica okačena na naočale) - kao što se vidi na fotografiji glumice Amine Begović (vodiča muzejskih tura) / 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-73A.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: 'Survival Art', izum Nedžada Begovića

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-74.jpg

  SAM '96 – Spavaća soba
  Predmeti za opstanak: Kutija uspomena – spakovani artefakti bivšeg života prije opsade

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-75.jpg

  SAM '96 - Dvorište

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-76A.jpg

  SAM '96 – Dvorište
  Predmeti za opstanak: 'Bicklista', skulptura umjetnika Enesa Sivca / Glumica Amina Begović, muzejska tura

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-76B.jpg

  SAM '96 – Dvorište
  Predmeti za opstanak: 'Bicklista', skulptura umjetnika Enesa Sivca / Glumica Amina Begović, muzejska tura

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-76C.jpg

  SAM '96 – Dvorište
  Predmeti za opstanak: 'Bicklista', skulptura umjetnika Enesa Sivca / Glumica Amina Begović, muzejska tura

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-77.jpg

  SAM '96 - Dvorište

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-78.jpg

  SAM '96 - Dvorište

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-79.jpg

  SAM '96 – Dvorište
  Kovčeg za budućnost – 5 elemenata neophodnih za opstanak: (1) Hrana (Sjeme); (2) Voda (pilula za dezinfekciju); (3) Svjetlo (lampa na ulje); (4) Grijanje (peć); (5) Mentalni opstanak

 • ../../pimg/FC-SAM3-96-P/FC-SAM3-96-P-80.jpg

  SAM '96 - Dvorište
  Kraj muzejske ture / Glumica Amina Begović (vodič)