KONSTRUISAN UREĐAJ KOJI OBEZBJEĐUJE SIGURNOST // 02. 1995.
JOSIP NOSE // KONSTRUKTOR
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Februar 1995

Josip Nose
Konstruktor
KONSTRUISAN UREĐAJ KOJI OBEZBJEĐUJE SIGURNOST

‘Na prvoj izložbi inovatora 1995. godine, u Nirnbergu, dobio sam bronzanu medalju za sigurnosni regulator pritiska. Onda sam i ventil i regulator poslao u Brisel, na najveći svjetski sajam inovatora “Eureka”. Tamo sam dobio za regulator srebrenu. Za regulator sam dobio srebrenu, a za integralni gasni ventil zlatnu medalju. I pored toga sam dobio, od gradonačelnika Brisela, specijalnu nagradu – pehar, za najuspješniji eksponat te godine.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU
VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA