KONTRAUDAR ARBiH // 10. 1994.
NEDŽAD AJNADŽIĆ // KOMANDANT I KORPUSA ARBIH
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Oktobar 1994

Nedžad Ajnadžić
Komandant I Korpusa ABiH
KONTRAUDAR ABiH

‘Postavljalo se objektivno pitanje, šta učiniti da se spriječi nadiranje četnika i da se zapravo osujeti stvaranje takozvanog trećeg kruga okruženja grada Sarajeva. Prvi krug okruženja je, naravno, bio oko samog grada Sarajeva. Drugi krug okruženja je bio do same zone aerodroma. I treći krug bi faktički, sa ovom realizacijom cilja koju su četnici bili zacrtali, bio upravo zaklapanje i spajanje četničkih snaga iz pravca Hadžića i iz pravca Trnova preko Igmana. Jedini lijek je bio da se svježe snage izbace iz grada Sarajeva i da se pokuša odraditi jedna efikasna kontraofanziva, odnosno kontraudar. Ja moram ovog puta konstatovati da sam ipak tu veoma nezahvalnu ulogu dobio ja. U to vrijeme sam bio komandant 101 brigade. Pripremio sam, odnosno dobio sam veoma kratko naređenje od načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića, da trebam izaći na prostor Igmana i da pokušam sa jedinicama svježim učiniti sve da se zaustavi četnička ofanziva. Ipak smo uspjeli zauzeti dominantne kote koje su za nas obezbjeđivale jedan veoma važan položaj, koji je polučivao u svakom slučaju mogućnost da se može održavati komunikacijski pravac Tarčin, Lokve, Hrasnica, Hrasnica-Sarajevo. Paralelno sa našim vojničkim poduzimanjem aktivnosti, uključila se i državna politika Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Izetbegovićem. Odnosno, Ujedinjene nacije su isto tako posredovale između neprijateljskih jedinica i naših jedinica, tako da je ipak donesena odluka da se zaustave borbena djelovanja izmedju Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja su bila usmjerena ka Trnovu i četničkih jedinica, koje su zapravo… čija su djelovanja bila usmjerena iz pravca Trnova prema Igmanu. I tada je, naravno, usljedila odluka da se uspostavi jedna demilitarizovana zona, pravcem Vijenac, Babin Dol, sve do južnih padina Bjelašnice, odnosno ipod bjelašničkih sela. Implementiranje takve odluke su sproveli pripadnici Ujedinjenih nacija i moram istaći da su jedinice Armije ipak realizovale kompletnu odluku političkog vrha Bosne i Hercegovine i pridržavale se onoga što je odlučeno za političkim stolom.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

OKTOBAR 1994


• Ministar odbrane SAD, William Perry, očekuje da će NATO preduzeti akciju. Sukob između NATO-a , SAD i UN, o tome kako kazniti Srbe. NATO traži da UN odredi šta je to provokacija za udare. NATO udari su važna komponenta pritiska.
• Owen i Stoltenberg kažu da je granica sa Srbijom zatvorena i da se trebaju skinuti sankcije Jugoslaviji.
• Fantomski pregovori oko aerodroma. Bosanski Srbi tvrde da neće dopustiti korištenje zračne luke, ukoliko UNPROFOR ne potpiše da će u slučaju njihovog povlačenja aerodrom pripasti njima. Slijedi reakcija člana Predsjedništva BiH, Ejupa Ganića: “1992. godine UN su potpisale, sa legalnim bh vlastima, ugovor o predaji Aerodroma UN trupama. To je jedini legalni ugovor.”
• Bosanski Srbi postavili raketni sistem kod Bihaća.


• Dok se beogradski i podgorički aerodromi otvaraju kao nagrada za saradnju, Tuzlanski i Sarajevski aerodrom su zatvoreni. Ništa ne ulazi u grad, a Srbi ne daju saglasnost za prolazak humanitarnih konvoja. Opada pritisak plina.


• NATO tvrdi da je gušenje Sarajeva dovoljan razlog za NATO udare. Traže od generalnog sekretara UN, Boutrosa Ghalia, zajedničke udare.


• Willy Claes postao novi generalni sekretar NATO-a.


• Sijačem smrti sa uporišta bosanskih Srba brda pogođen tramvaj. Ubijen vozač, 12 ranjenih. Vojnici UN su se krili iza kontejnera i transportera. Obustavljen tramvajski saobraćaj. Akashi šokiran incidentom: “To je čisto kršenje dogovora o prekidu snajperske vatre.”
• Zatvoren aerodrom jer su neke letjelice pogođene, što su piloti otkrili pri slijetanju.


• Promocija novog BH dinara.


• Drumska hajdučija na bosanskim putevima. Srbi napadaju i otimaju UNHCR konvoje.
• TV škola za preživljavanje daje 2.500 savjeta na temu “Zasadimo svaki djelić svoje zemlje!”


• Armija BiH se treba povući iz demilitarizovane zone Igman. Oni traže da UN štiti Igmanski put, kada se oni povuku.
• U Kaliforniji izumljen “sniper lifeguard” kao zaštita od snajpera, jer je jedan od pronalazača na televiziji gledao jednog Srbina kako se hvali da je sa brda, snajperom, ubio 300 ljudi, civila.


• Prikazan film “Bosna”, francuskog filozofa Henri Bernard Lévyja.
• U Narodnom pozorištu izvedena premijera predstave “Romeo i Julija”, u dječjoj izvedbi. Reditelj, Olja Kostić.


• Peti korpus ARBiH napreduje.


• Institut za strateška istraživanja u Londonu donio analizu stanja u BiH: “Srbi polako gube vojnu premoć s početka rata.”
• Nema nafte u gradu. Stigle minimalne količine u grad, za potrebe UN.


• Gradska vlada očekuje da UN vojnici ponovo budu u tramvajima kao zaštita, kao i da transporteri UN od Marijin Dvora do Dolac Malte prate tramvaje. Gradska vlada ponovo traži antisnajperske timove.


• François Léotard, francuski ministar odbrane: “Naše trupe se povlače iz BiH ako se ukine embargo na oružje Bosni.”
• BBC prikazao video snimak ruskog pisca Andrei Limonova, kako 1992. godine gađa Sarajevo sa okolnih brda.


• Postignut napredak u saradnji NATO - UN. Dogovorena pravovremena upotreba udara i izbor više ciljeva, bez upozorenja.
• Igmanski put nije zaštićen, gađaju ga bosanski Srbi.


• Širi se oslobođena teritorija BiH.


• Odlukom Pape, Vinko Puljić, poglavar Katoličke crkve BiH, postati će kardinal.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA