NEMA NAFTE – LJUDI NA RUČNIM KOLICIMA DOVOZE MRTVACE // 01. 1994.
VLADO RAGUŽ // DIREKTOR “POKOPA”
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Januar 1994

Vlado Raguž
Direktor “Pokopa”
NEMA NAFTE – LJUDI NA RUČNIM KOLICIMA DOVOZE MRTVACE

‘Tada smo već iscrpili ono što smo imali pogrebne opreme. Mi smo tada upućivali apele građanima Sarajeva da daju, ko ima svoga poginulog ili umrlog, da daju ormare iz kuća. I mi smo dobijali tu opremu. Ljudi su donosili ormare, mi smo dovozili te ormare i kojekakve daske. I pravili smo improvizirane sanduke, da bi mogli ljude sahraniti. Mi smo ’94. godine plaćali naftu 30 maraka po švercu, od švercera. Išli smo, kupovali, da bi mogli prebaciti od kuće do mrtvačnice i od mrtvačnice do groblja. Bilo je užasno, užasno. Nemoguće je bilo naći te nafte. Nemoguće je bilo naći daske bilo za naslone ili sanduke. Mi smo se snalazili, ali eto mogu reći da smo i u takvim uslovima… Sahranjivanje je bilo, što bih rekao, korektno. Niti jedna sahrana nije protekla bez prisustva vjerskog službenika i sve su sahrane obavljene na evropski i civilizirani način. I na to smo zaista ponosni. Da vam kažem i to, da smo mi 1994. godine, od početka rata do konca ’94. godine, sahranili u gradu Sarajevu petnaest hiljada ljudi. Petnaest hiljada, što poginulih, što umrlih ljudi, redovnog mortaliteta. Da je to jedan rov, jedan kanal, koji je tri kilometra dugačak, a dubok metar i po, a širok metar. Možete misliti, sve je to rađeno ručno, jer su nam Srbi u to vrijeme odnijeli mašinu za kopanje raka, njemačku mašinu koja kopa raku za 8 minuta, a nama je trebalo u tom vremenu, pa, bogami, da radnici čitav dan kopaju raku. Jer su radnici iscrpljeni, iznemogli i tako.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

JANUAR 1994


• Barbara Hendrix, operna diva, održala novogodišnji koncert u Sarajevu, u znak solidarnosti sa napaćenim gradom.


• Masakri civila od artiljerijskog napada sa položaja bosanskih Srba, u raznim dijelovima grada.
• Massimo Schuster, lutkar-reditelj iz Francuske, režira predstavu u sarajevskom Pozorištu za mlade: “Ovdje sam, jer sam građanin Evrope. Ova predstava je vid duhovne pomoći ovom gradu.”
• U Belgiji pronađeno tijelo sarajevskog gerilca Juke Prazine, u kolima na parkingu.


• Povedena akcija skidanja divljih priključaka za struju i oduzimanja električnih kablova kojima se krade struja sa prioriteta.


• UNPROFOR-ov general Bricquemont se povlači sa dužnosti. On više ne čita UN rezolucije, jer nema uslova da se one sprovedu na terenu.
• U Beču održan sastanak ministara spoljnih poslova Hrvatske i BiH, Mate Granića i Harisa Silajdžića. Saglasili su se da je potrebno napraviti plan za trajni prestanak neprijateljstava između bosanskih Hrvata i Muslimana.
• Snage bosanskih Srba su izvele lažno strijeljanje 11 UN kanadskih vojnika pred Božić.

• UNPROFOR-ov general Jean Cote o bosanskim Srbima: “To su kukavice, gadovi koji pucaju na djecu, žene i starce. Instaliraćemo protivsnajperski sistem, da dva puta razmisle prije nego što gađaju.”
• Hrvatski kardinal Franjo Kuharić bio u posjetu Sarajevu da bi prisustvovao koncertu, uz koncert granata. Njegova poruka: “Unutrašnji duhovni otpor prema zlu je vječan i uvijek trijumfuje nad silama mraka.“ Na večeri u Kamernom teatru 55, pri Kuharićevoj posjeti, glumac Vladimir Jokanović govorio stihove Pape Vojtile.
• U toku opsade grada Kamerni teatar 55 izveo 652 multimedijalna projekta, u prosjeku dva dnevno.


• Francuski predsjednik François Mitterand uputio novogodišnju poruku: “Naša politika mora biti hrabra i mudra. Imaćemo inovacije u našoj politici prema Bosni u 1994. godini.”
• UNPROFOR-ov izvještaj glasi: Problemi sa strujom na teritoriji BiH su pravo vrzino kolo. Popravak dalekovoda Vogošća-Velešići odbili bosanski Srbi. Iskočio sistem u Termoelektrani u Kaknju. On je popravljen, ali Muslimani nisu uključili struju, tražeći da prvo Srbi odobre popravak dalekovoda Vogošća-Velešići. Hrvati traže da Muslimani uključe TE Kakanj, kako bi Kiseljak dobio struju. To nije učinjeno, pa je kraj Kiseljaka prekinut dalekovod Jablanica-Kakanj, te Muslimani nemaju struju. Poslije svega, bez struje je ostao najveći dio BiH.
• Ukinut policijski sat u Sarajevu, zbog proslave pravoslavnog Božića: pravoslavni sveštenik Avakum Rosić poslao Božićne poruke.


• Kriza u Srebrenici sa opkoljenim kanadskim UN trupama. Francuski general Jean Cote zatražio zračne udare protiv bosanskih Srba. Generalni sekretar UN, Boutros Boutros-Ghali, odbio. Lanac komande UN je tako uspostavljen da ne može doći naredba komande sa terena. Naredbu može izdati samo specijalni predstavnik generalnog sekretara, Yasushi Akashi.
• Sarajevski aerodrom je već duže vrijeme zatvoren. Predsjednik Predsjedništva BiH, Alija Izetbegović, nije otputovao u Bon na sastanak sa Franjom Tuđmanom, zbog obustave letova na Sarajevskom aerodromu. Izlazak iz Sarajeva nije bio moguć.
• U Beogradu, glavnom gradu nove Jugoslavije, inflacija 1 000 000 %.


• Državni sekretar SAD, Warren Christopher, povodom mogućih vazdušnih udara na bosanske Srbe: “Vazdušni napadi bi mogli ugroziti dostavu humanitarne pomoći. Ukoliko zatraže saveznici, čije su jedinice na terenu, učestvovaćemo u napadima.”
• NATO razvija projekat proširenja na Istok pod nazivom “Partnerstvo za mir.”


• Na sastanku NATO-a donesene odluke o podršci francusko-britanskog prijedloga za brzu akciju oslobađanja kanadskih UN vojnika u Srebrenici, i otvaranja aerodroma u Tuzli. Ipak preovladava stav da pregovori a ne dogovor na bojnom polju razrješavaju sukob. Tim povodom, specijalni predstavnik generalnog sekretara UN, Yasushi Akashi, je izjavio: “Bosanski Srbi su za multikulturnu Bosnu i zaustaviće sva neprijateljstva. Nije zgodno dok Srbi slave, dirati ih. Zato će 1 tona nafte za sarajevske bolnice sačekati kraj proslave srpske Nove godine.”
• Vatikan: “Nedostatak kolektivne akcije je najsramniji kukavičluk.”
• Ured za izmještanje objavio da su potrebni novi dokumenti za one koji u konvojima žele napustiti grad.
• Penzioneri će dobiti brašno, umjesto penzija.
• Fondacija Soros izgradila alternativni sistem za vodu .


• Boutros-Boutros Ghali od Akashia zatražio pripremnu studiju o stanju na terenu: Bosanska strana iz centra grada ispalila granatu na položaje bosanskih Srba, a oni žestoko uzvratili po civilnim ciljevima u Sarajevu. Strani novinari smješteni u gradu, bijesni jer smatraju da UN ovim izvještajem želi da spriječi intervenciju.
• Britanci protiv udara zbog svojih trupa na terenu.
• U gradu se smjenjuju masakri od udara granata i događaji iz kulture.


• Lord Owen misli da Bosnu treba podijeliti. Optužuje Muslimane za nastavak rata.
• Francuski snajperisti, predviđeni za uspostavu antisnajperskog tima, na putu za Sarajevo.


• Islamske zemlje obnovile zahtjev za zračnim udarima i najavile mogućnost sankcija naftom protiv onih zemalja koje podržavaju podjelu BiH.


• Akashi protiv NATO akcije za oslobađanje kanadskih UN vojnika u Srebrenici i otvaranja Tuzlanskog aerodroma.
• Susan Sontag stigla u Sarajevo. Ona i David Riff, pisac iz Njujorka, donijeli su donacije sarajevskim piscima prikupljene na književnoj večeri u Njujorku, u znak podrške.


• Kako izgleda sahrana jednog Sarajlije: Treba imati marke ili naftu ili sve napraviti u ličnoj režiji. Neko dovozi mrtvaca na ručnim kolicima do mrtvačnice. 60 DM košta sahrana. U gradu nema nafte. Nafta na crno je 25-30 DM. Ljudi po švercu nabavljaju daske za sanduke i natpise. Nema alata. Za kovčege se upotrebljavaju školske klupe i ormari za naslone.
• Uspostavljen kulturni koridor Francuska-Sarajevo.


• Masakr djece na sanjkanju u C fazi, na Alipašinom polju.
• Britanski general Michael Rose preuzeo dužnost komandanta UNPROFOR-a od generala Bricquemonta, koji je podnio ostavku. Bricquemont je izjavio da se osjeća osobno poniženim u BiH, gdje po dolasku na neku kontrolnu tačku, dječaci između 18 i 20 godina, u pijanom stanju, drže uperene puške.


• UN izdale saopštenje po kome se snage UNPROFOR-a bave švercom cigara, kafe, alkohola, goriva, ljudi, droge i prostitucijom.


• Novi komandujući UNPROFOR-a, general Michael Rose, po dolasku na dužnost je izjavio da je Bosna izazov koji ga ne plaši.
• Energičnom akcijom MUP-a, presječen “pacovski kanal” koji je vodio iz centra grada na okupiranu teritoriju Grbavice, koju drže bosanski Srbi. Sedam bjegunaca lišeno slobode. U grupi je bilo pet ljekara i jedna medicinska sestra. Bosanski Srbi su oštro reagovali ucjenom: “Nećemo liječiti Muslimane na našoj teritoriji i nećemo pustiti da lijekovi uđu u grad.”


• Maratonac Islam Džugum nalazi se na Igmanu kao vojnik ABiH. Dnevno pretrči 16-22 km. Zadovoljan je kvalitetom treninga na Igmanu: “Još samo da dobijem šansu da negdje trčim. U 1994. u svijetu ima niz sportskih manifestacija.”


• Američki državni sekretar, Warren Christopher, odbacuje tvrdnje da SAD stoje po strani i gledaju krvoproliće u Bosni.


• Na svojoj sjednici, Vlada BiH je konstatovala da je na BiH izvršena otvorena agresija Oružanih snaga Republike Hrvatske.


• Komandujući UNPROFOR-a, general Michael Rose: “Sarajevo nije pod opsadom.”

Groblja

Ljepota starih sarajevskih groblja uništena je rastućim potrebama. Ponovo su otvorena kada su dva sadašnja groblja, Bare i Vlakovo, postali nedostupni. Stara mala groblja koja su bila aktivna u nekim kvartovima, čak i mahale, bila su zatvorena 1878. s dolaskom Austrougarske monarhije. Više od vijek kasnije, ponovo su u funkciji. Mrtve sahranjuju pored džamija, na igralištima, ispred kuća. Stara vojna groblja – Austrijsko, iz doba prve Jugoslavije, njemačko i partizansko – su puna. Od septembra, jedan od stadiona u sportskom kompleksu Koševo takođe je pretvoren u groblje. Sahrane se obavljaju u rano jutro ili predveče, da bi se izbjeglo granatiranje. Pravilo je da se ne ide na sahrane i da nema cvijeća i vijenaca. Ionako se ne mogu kupiti, čak i kad bi neko želio.

GROBLJA

Od dva gradska groblja, Vlakovo je ostalo na okupiranoj teritoriji, a Bare su bile na prvoj liniji fronta. Zbog toga su Sarajlije sahranjivale njihove voljene u stara groblja, u krugu džamija, u parkovima, ispred stambenih zgrada. Najveća groblja nastala u opsadi su Kovači, Alifakovac, Vrbanja i staro groblje Lav, koje se proširilo na pomoćni fudbalski stadion i druge zelene površine oko stadiona Koševo. Sahrane i dženaze su često bile granatirane. Grobovi su se kopali noću i unaprijed da bi se umanjio rizik i skratilo vrijeme stajanja u kom su ljudi bili izloženi vatri sa obližnjih brda. 1995. od aprila do septembra, dženaze i sprovodi su se često obavljali noću.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA