PRISTRASNOST MOSKVE // 06. 1993.
IBRAHIM ĐIKIĆ // KONZUL BIH U MOSKVI
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Juni 1993

Ibrahim Đikić
Konzul BiH u Moskvi
PRISTRASNOST MOSKVE

‘Ruska politika i odnos prema Bosni i Hercegovini višestruko je uvjetovana, prije svega, svjesno građenim mitom o prijateljstvu i bratstvu Rusa i Srba. Drugi elemenat koji je uticao, to je Pravoslavlje. Treći elemenat koji je uticao na odnos Rusije prema Bosni i Hercegovini je svakako i poslije raspada Sovjetskog Saveza i nestanka Komunističke partije Sovjetskog Saveza nastao nacionalno patriotski blok u kojem su bili bivši komunisti i druge nacionalne i nacionalistički orijentisane organizacije, čiji je politički program bio na određen način vrlo sličan, ako ne i identičan, programu, velikosrpskom programu formiranom u Beogradu, naravno u odnosu na Sovjetski Savez. Sve je to uvjetovalo da je Srbija, odnosno SR Jugoslavija, pa i bosanski Srbi, odnosno Srpska demokratska stranka, tačnije rečeno, imala političku podršku Rusije. Više bih rekao glasniju i jaču neoficijelnu nego oficijelnu. Oficijelna Rusija je ipak morala da vodi računa i o svom položaju, s jedne strane. Tako da recimo, što se tiče svih rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Rusija je ipak glasala za sve te rezolucije osim našeg zahtjeva, stalnog, za ukidanje embarga za uvoz oružja. Tu je jedino ruski stav bio čvrsto cijelo vrijeme protiv. Uostalom, saglasno stavu Velike Britanije i Francuske. S druge strane, Rusija je ipak bila svjesna, zvanična Rusija, da se radi o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i isto tako Rusija je bila izuzetno zainteresovana i taj stav je održala do danas, da se ne dozvoli raspad Bosne i Hercegovine silom. Oni su meni vrlo često govorili da ne bi imali ništa protiv da se Bosna i Hercegovina podijeli pod uslovom da bude u pitanju dogovor svih zainteresovanih strana, da tako kažem. Međutim, striktno su u okviru svog vlastitog interesa bili protiv te podjele Bosne i Hercegovine jer je i Rusija, kao što znate, i multietnička i multireligiozna zemlja i federacija. Prema tome, jedan takav primjer u Evropi bi se sigurno vrlo lako mogao odraziti i na Rusiju. Uostalom, primjer je Čečenija i ovo sve što se sad dešava sa Čečenijom i sa ambicijama Čečena da steknu nezavisnost i pored protivljenja Rusije. Tako da je u ruskoj spoljnoj politici stalno prisutna bila dvojnost. S jedne strane, simpatije, očite simpatije na strani Srba, i, s druge strane, svijest da ne smiju dozvoliti raspad Bosne i Hercegovine, kažem, iz svojih sopstvenih razloga. Inače mislim, ne može se ni… ni stav svih Rusa ili građana Rusije, generalisati i staviti pod jednu kapu, kao ni bilo koje zemlje. Bilo je dosta izraženih stavova u podršku i nezavisnost i očuvanje Bosne i Hercegovine i protiv agresije. Ne tako glasnih kao Nacionalni patriotski front koji je dominirao u Dumi i Parlamentu u Rusiji. I cijelo vrijeme i sada dominira ili Žirinovski, da njega ne spominjem, koji je predlagao i bacanje atomske bombe na Sarajevo između ostalog. Ja… s druge strane, takođe moramo priznati i da je Rusija svo vrijeme rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu isporučivala gas Sarajevu, gas koji nismo platili i koji smo još uvijek dužni da platimo. I činjenica je da bi u Sarajevu možda bilo još pet hiljada mrtvih više zbog zime da nije bilo ruskog gasa.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

JUNI 1993


• Ofanziva vojske bosanskih Srba na Goražde.


• Masakr na igralištu na Dobrinji. Poginulo 13 ljudi.


• Dobrica Ćosić, predsjednik jugoslovenske Vlade, razriješen dužnosti.
• Moskva: BH konzul Ibrahim Đikić govori o pristrasnom ponašanju Moskve. Obratio mu se ruski šef centra za vrbovanje plaćenika, sa obećanjem da će povući svoje ljude iz BiH, ukoliko mu izvuku leševe tri ruska plaćenika, koji su poginuli u borbama oko Višegrada.


• Mustafa Pamuk, Skupština grada : “Mnogi su privrednici izašli sa zadatkom da obezbjede uvoz hrane u grad i niko se od njih nije vratio.”


• Viktor Jakovich postao prvi američki ambasador u BiH.
• Njujork, 5. juni 1993.Savjet bezbjednosti UN usvojio rezoluciju o “zaštićenim zonama”. Po ovoj rezoluciji, Sarajevo, Žepa, Bihać, Tuzla, Goražde i Srebrenica proglašeni su sigurnosnim područjima. Pripadnici UNPROFOR-a biće ovlašteni da uzvrate na napade na “zaštićene zone”; da nadgledaju prekid vatre; da podstiču povlačenje vojnih i paravojnih jedinica; kao i da zaposjednu određene položaje. UNPROFOR je uz to, ovom rezolucijom, ovlašten da u samoodbrani može poduzeti neophodne mjere, uključujući i upotrebu sile; kao i odgovoriti na bombardovanje “zaštićenih zona” ili na ometanje slobode kretanja njegovih pripadnika ili kretanje humanitarnih konvoja. Zemlje članice UN, u ovom slučaju članice NATO-a, ovlaštene su zapravo da, u saradnji sa UNPROFOR-om i generalnim sekretarom UN, upotrijebe zračne snage radi zaštite “zaštićenih zona”, odnosno mandata UNPROFOR-a.


• Hrvati vrše pritisak na katoličkog poglavara Vinka Puljića da napusti Sarajevo.


• Rasim Delić imenovan za komandanta Vrhovnog Štaba ARBiH. Smijenjen Sefer Halilović, dotadašnji komandant ABiH. Smijenjen ministar MUP-a Jusuf Pušina, a na njegovo mjesto postavljen Bakir Alispahić.


• Klaus Kinkel, ministar spoljnih poslova Njemačke: “Trebalo bi uvesti sankcije protiv Hrvatske.”


• Marinci SAD ušli u Somaliju, da spriječe širenje sukoba.


• U Ženevi održana zajednička sjednica Predsjedništva BiH.


• Na pitanje o mogućoj vojnoj intervenciji u Bosni, predsjednik SAD, Bill Clinton, odgovorio: “Ne mogu bez saveznika, a nisam promijenio mišljenje.”
• Vojska bosanskih Srba gađala ljude u molitvi prilikom dženaze. Poginulo osam ljudi na groblju Budakovići. Mešihat: “Moguće je obavljati dženaze i noću.”


• Saopštenje iz Hrvatske: “Bosanski političari ubuduće moraju najaviti dolazak u Hrvatsku. Neće biti dopuštene posjete privatnog karaktera."


• Predsjednik Hrvatske, Franjo Tuđman, i predsjednik Srbije, Slobodan Milošević, predlažu nove mape za Bosnu i Hercegovinu.


• Ženeva, 18. juni 1993. Mirovni pregovori u Ženevi: Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva BiH, odbio mirovni plan.
• Putnici za Mediteranske igre u Monpeljeu ostali blokirani u Jablanici. 20 sportista je uspjelo proći.


• Bill Clinton želi cjelovitu BiH, “…ali ako se oni dogovore drugačije, mi ćemo pristati.”


• Dječija ambasada slavi drugi rođendan, uz akrobatski rok, pjesme, trakice, igre.
• Njujork, 20. juni 1993. Usvojena nova rezolucija UN, o provođenju zaštite “zaštićenih zona”. Savjet bezbjednosti UN, u ključnoj odredbi Rezolucije broj 844, "odlučuje da odobri povećanje snaga UNPROFOR-a, kako bi se ispunili zahtjevi iz izvješća generalnog sekretara UN za angažiranje 7.500 hiljada novih vojnika.”


• Ženeva: Izjava lorda Owena: “Naš najveći problem je kako privoljeti Muslimane na nastavak pregovora.”


• Predsjednik Predsjedništva BiH, Alija Izetbegović, se vratio u Sarajevo sa pregovora u Ženevi. Ostali članovi Predsjedništva u Ženevi, da vide šta se to nudi. Poslije 15 mjeseci su se sastali prvi put: Abdić, Lazović, Lasić, Akmadžić, Boras.


• Dalekovodi srušeni, Termoelektrana bez sirovina, Hidroelektranu drži HVO, plin uključuju i isključuju bosanski Srbi.Vode nema. Struje nema.


• Smijenjen glavnokomandujući UNPROFOR-a, general Morillon.


• Članovi BH Predsjedništva, Alija Izetbegović i Ejup Ganić, neće putovati u Ženevu na nastavak pregovora, zbog neodložnih poslova. Očekuje se povratak ostalih članova Predsjedništva, koji su u Zagrebu.
• Ekipa za pjesmu “Evrovizije 93” pretrčala pistu, da bi stigli na takmičenje.


• Održana modna revija u hotelu “Holiday inn”. Modna kolekcija napravljena od UNHCR vreća i prozorskih folija.


• SAD raketirale Bagdad.
• Pavarotti pjeva u Central parku u Njujorku.


• Neki članovi Predsjedništva BiH, na sjednici održanoj na Sarajevskom aerodromu, razgovarali o podjeli BiH.
• Na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, odbijen prijedlog islamskih i nesvrstanih zemalja da se Bosni i Hercegovini skine embargo na oružje. SAD glasale za. Francuska, Britanija i Rusija protiv.
• Dr Bakir Nakaš, ljekar Državne bolnice u Sarajevu: “Ove godine mi je lakše, iako mi je užasno teško. Znam šta imam, a šta mogu očekivati, čime raspolažem i znam da će ovo dugo trajati.”


VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA