ALSACE PAKETI STIGLI U SARAJEVO // 02. 1993.
IBRO SPAHIĆ // DIREKTOR MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MIR
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Februar 1993

Ibro Spahić
Direktor Međunarodnog Centra za mir
ALSACE PAKETI STIGLI U SARAJEVO

‘25. februara ’93. godine u Sarajevo su stigli sa najvećim količinama hrane i opreme za građane za svakodnevni život, bio je to jedan paket od 17 i po kilograma. I bilo je tada oko 11 hiljada paketa. Došli su u kamionima u pratnji te Francuske televizije 3, iz Alzasa. Moram da kažem da je tada zapravo… da su svi sanjali paket. Da je od tih paketa praktično nastalo jedno nestvarno čudo, a to je da su ljudi shvatili da neko postoji ko može mimo… rekao bih preko obruča, da dođe do čovjeka i da mu pomogne.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

FEBRUAR 1993• Iz Ženeve pregovori sele u Njujork.
• Sarajevo je u krugu od pet obruča :
1. Vojska bosanskih Srba 2.UN 3. HVO 4. Crna berza 5. Aktuelna vlast


• Bosanski Srbi granatiraju pogrebne povorke, sahrane i bolnice u Sarajevu.
• Vinko Puljić, katolički poglavar BiH, susreo se sa Papom. Iz Sarajeva je prenio Papinu poruku svijetu: “Zaustavite divljaštvo, neka ljudsko pobijedi!”


• Lord Robert Owen istupa protiv SAD, koje odbijaju plan koji ide na ruku bosanskim Srbima.
• SUBNOR, Savez boraca iz Drugog svjetskog rata, uputio apel članstvu da se bore protiv fašizma, genocida i etničkog čišćenja, a za zajednički život.
• Savjet bolesnicima: Ako idete u ambulantu, ponesite jednu cjepanicu jer je stanje sa grijanjem kritično.


• U gradu vlada ratna hiperinflacija.
• Međunarodni Centar za mir primio predstavnike Helsinškog građanskog foruma iz Francuske koji treba da posmatraju situaciju u Sarajevu, a onda da izvijeste evropsku i svjetsku javnost da li u Sarajevu postoji građansko društvo.


• Obustavljeni UNHCR letovi.
• Počeo rad srednjih škola u mjesnim zajednicama, poslovnim prostorima, stanovima.
• Radio “Studio 99” objavio vijest o podjeli grada. Slušaoci se uspaničeno javljali u kontakt program. U gradu je bio Vance-Owenov posrednik. Od njega je dobijena ta informacija.


• Na aerodromskoj pisti ubistva i ranjavanja. U toku pretrčavanja preko piste UNPROFOR reflektorima osvjetljava pistu, a bosanski Srbi gađaju pokretnu metu. Onda slijedi UN procedura: Otkriveni treba da uđu u vozilo UN. “Plavci” ih vraćaju tamo odakle su pošli ili došli.
• Proglašeni najbolji sportisti BiH u '92. godini: šahisti Vesna Bašagić i Ivan Sokolov.


• Skupština grada donijela odluku da Sarajlije, u znak solidarnosti sa građanima Istočne Bosne, ne primaju humanitarnu pomoć sve dok i u Istočnu Bosnu ne stignu humanitarni konvoji.


• Otvoreno prvo ratno kino “Obala”. Projekcije se održavaju u sarajevskim podrumima.
• Zbog odbijanja Gradske vlade da preuzme humanitarnu pomoć, roba leži na aerodromskoj pisti. Piloti odbijaju da slijeću zbog gomila neisporučene hrane.


• “Oslobođenje” posjetila Bianca Jagger.
• Stigla odluka UNHCR-a, iz Ženeve: Vladini zvaničnici ne mogu se voziti avionima UN. Prošlog mjeseca, Ženeva je odobrila domaćim novinarima korištenje UN letova iz opkoljenog grada.
• Civilna zaštita od gradskih vlasti traži dva kontejnera za zaštitu Sarajlija od snajpera na raskršćima. Civilna zaštita ih ne može prevući, jer nema nafte.


• Sadako Ogata, najviši zvaničnik UNHCR-a, stopirala humanitarnu pomoć za BiH, dok Izvršni odbor grada ne promijeni svoju odluku o neprimanju humanitarne pomoći u znak solidarnosti sa građanima Istočne Bosne. Kada promijene odluku vazdušni most će opet biti uspostavljen.
• Njujork, 20. februar 1993. Savjet bezbjednosti UN jednoglasno usvojio novu rezoluciju, koja se odnosi na produženje mandata 13 000 plavih šljemova u Hrvatskoj. Ova rezolucija predviđa privremeno produženje mandata UN do 31. marta. Rezolucija 807 nalaže generalnom sekretaru UN da obezbijedi dodatno naoružanje u cilju povećavanja odbrambenih mogućnosti i dozvoljava, pozivajući se na paragraf 7 Povelje UN upotrebu oružja u slučaju napada na pripadnike mirovnih snaga. Osim toga, privremeno produženje mandata podrazumijeva iste zadatke mirovnih snaga kao i dosadašnja dva mandata, što znači neutralizaciju teškog naoružanja i odgovarajuće povlačenje zaraćenih strana.


• “Oslobođenje” proglašeno za list godine u svijetu.
• Probijena informativna blokada TVBiH - u program se uključio Studio Zenica, direktno u TV dnevnik.


• Na okupljanjima širom svijeta, u znak protesta protiv nemoći EZ i UN da zaustave krvavu agresiju u Bosni, pojavili se posteri: “U Bosni umire Evropa”.
• Njujork, 22. februar 1993. Savjet bezbjednosti UN usvojio novu rezoluciju o formiranju Međunarodnog suda za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije. Prema tekstu rezolucije, razmatraće se svi ratni zločini učinjeni na prostoru bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine. Pred ovim sudom će odgovarati svi oni koji su osumnjičeni za ratne zločine, masovna ubistva, silovanja, etničko čišćenje i druge delikte protiv humanosti.
• Izvršni odbor grada prekinuo bojkot humanitarne pomoći.
• “Alsace paketi” stigli u Sarajevo. To je do sada najveći humanitarni konvoj koji je stigao u Sarajevo.


Paketi

Ako imate dobre veze, putuju uz pomoć UNPROFOR-a, Caritasa, Adre, Crvenog krsta, Dobrotvora. Njihovo putovanje traje između četrdeset pet i osamdeset dana. Njihov sadržaj je uslovljen oštrim pravilima agresora. Težina ne smije preći 24 kilograma, ne može sadržavati meso, povrće, konzerve. Ponekad se desi da umjesto očekivanog paketa s hranom neko primi komad uniforme ili kamenje. Vrijedniji paketi ne stižu na odredište.

Ibrahim Spahić
Rođen 10. maja 1952. godine, u Sarajevu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu. Od 1984. je direktor Festivala “Sarajevska zima”. Predsjednik sarajevskog Međunarodnog Centra za mir. Predsjednik Građanskog foruma, predsjednik Građanske demokratske stranke. Izdavač i urednik magazina za slobode i ljudska prava “Zašto”.

OPSADA
Primio brojne nagrade za mir, ljudska prava i humanizam od međunarodnih organizacija. Kaže da mu je najveće saznanje bilo da je jedna evropska porodica dala svom djetetu ime Ibrahim.
Ako postoji život poslije života, u kom biste se obliku vratili?
U istom obliku.

Kako biste opisali savršenu sreću?
Kao sreću savršenstva.

Šta je vaš najveći gubitak?
Odlazak porodice.

Šta je vaš najveći dobitak?
Povratak porodice.

Kad i gdje ste bili najsrećniji?
U Sarajevu 28. aprila 1984. godine.

Koje su vaše izgubljene iluzije?
Iluzije o vrijednostima evropskih ljudskih prava.

Opišite svoj dan i posao.
Sastanci, posjete, dizajn, koordinacija, čitanje, slušanje.

Sarajevo?
Sarajevo!

Koje riječi više ne koristite?
Mrzim nekorištenje riječi i ljudi.

Po vašem mišljenju, da li je moral vrlina?
Da, ako je vrlina moral.

Gdje biste voljeli da živite?
U Sarajevu.

Kako ste preživjeli?
Kao Sarajlija.

Čega se plašite?
Ženske slabosti.

Da li prošlost postoji za vas?
Kao i budućnost.

Ovo je kraj civilizacije. Kako će izgledati slijedeća?
Neko ko zna da je ovo kraj jedne civilizacije, zna kakva će biti buduća.

Možete li nam dati recept za mentalno zdravlje?
Vi ne možete dati recept za mentalno zdravlje.

Kako želite da umrete?
Ako bismo znali, život bi izgubio smisao.

Trebate li nadu da biste preživjeli?
Da.

Kako je izgledala ’92, kako ’93, kako ’94?
A ’95?

Kako biste nazvali ovaj period svog života?
Magma.

Vaša poruka s kraja svijeta, iz zemlje posljednjih stvari?
Zemlja je, kao što nam reče pjesnik Mak, “Oprosti mi, ali pakosnija čak i od sna”.

Volite li život i šta je život uopšte?
Volim. Ali šta je uopšte tajna života?

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA