DOGOVOR O PODJELI GRADA // 02. 1993.
MUHAMED KREŠEVLJAKOVIĆ // GRADONAČELNIK SARAJEVA
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Februar 1993

Muhamed Kreševljaković
Gradonačelnik Sarajeva
DOGOVOR O PODJELI GRADA

‘Mene su jednog dana iz Predsjedništva obavijestili da treba da primim čovjeka kojem treba da dam sve podatke koje on od mene zatraži. Došao je popodne, ostali smo dva sata u razgovoru i bilo mi je sasvim jasno da je to čovjek koji treba da dobije podatke za odluku koja je, po mom osjećaju, negdje u svijetu već bila donesena, a to je da Sarajevo treba podijeliti. Sarajevo je i tada bilo u opsadi, treba ga podijeliti na, hajde da kažem uslovno, muslimansko-hrvatski, bošnjački, kako god hoćete, dio i srpski dio. Ja sam u tom njegovom razgovoru pokušao da se oduprem takvoj ideji, pa je on meni u jednom momentu rekao: “Znate, vi ste glavni grad i vi morate pristati na to.” Kažem ja: “Ako je to zbog toga što smo glavni grad, gospodine, dajte izvijestite tamo, ja predlažem da Banjaluka bude glavni grad, da nju dijelite koliko god hoćete, a nama ostavite Sarajevo kao jedinstven grad.” Na žalost, on je i dalje insistirao na tome i on je otišao. I mi smo se dogovorili da ćemo se sresti idući dan. I tada sam prvi put, znate mi smo u toku rata… uvijek nam se dešavalo, nismo prvo vjerovali da će biti rata u Bosni i Hercegovini. Pa kad je bio u Bosni i Hercegovini nismo vjerovali da će biti u Sarajevu, pa je onda bio u Sarajevu. Pa onda kad je bio u Sarajevu, nismo vjerovali da će se sve to desiti što se desilo, da će ubijati djecu, da će ubijati stare, da će napadati bolnicu, porodilište i tako dalje i tako dalje. Odjedanput sam postao svjestan da se grad nalazi pred podjelom. Pala mi je na um Nikozija, Berlin je bio taj koji mi se počeo motati po glavi i onda sam jednostavno… Međutim, već je bilo prošlo više od dvije godine rata. To je dvije godine pasjeg života za svakog čovjeka u Sarajevu, bez obzira ko bio, šta bio i na kojem položaju bio. I onda sam htio, jednostavno, da nekako vidim kako će narod na to reagovati. Ja sam u toku rata bio ovako izuzetan prijatelj… kada mi je trebalo da se nešto saopći, obično sam to radio preko Radija 99. Pa sam zovnuo gospodina Kulenovića i rekao mu: u Sarajevu boravi čovjek koji je očito došao da izvrši tehničke predradnje za podjelu grada. Pa šta ćemo? Pa kažem ja, hajde ti to večeras kaži da je to došlo iz nekakvih izvora, pa da si ti saznao, pa da vidimo kako će narod reagovati. Možda je narodu stvarno više dosta rata, pa hajde da se i dijelimo samo da završimo rat. Krenula je emisija negdje u osam. To je bila jedna senzacija za grad, usijali su se telefoni i, što je najinteresantnije, nijedan… svi su bili energično protiv te podjele. Što je meni jednostavno dalo nekakvu snagu da ujutro nazovem tog predstavnika međunarodne zajednice i da ga zamolim, da kažem – dajte, molim vas, nemojte dolaziti i sa mnom o tome ne možete pričati.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

FEBRUAR 1993• Iz Ženeve pregovori sele u Njujork.
• Sarajevo je u krugu od pet obruča :
1. Vojska bosanskih Srba 2.UN 3. HVO 4. Crna berza 5. Aktuelna vlast


• Bosanski Srbi granatiraju pogrebne povorke, sahrane i bolnice u Sarajevu.
• Vinko Puljić, katolički poglavar BiH, susreo se sa Papom. Iz Sarajeva je prenio Papinu poruku svijetu: “Zaustavite divljaštvo, neka ljudsko pobijedi!”


• Lord Robert Owen istupa protiv SAD, koje odbijaju plan koji ide na ruku bosanskim Srbima.
• SUBNOR, Savez boraca iz Drugog svjetskog rata, uputio apel članstvu da se bore protiv fašizma, genocida i etničkog čišćenja, a za zajednički život.
• Savjet bolesnicima: Ako idete u ambulantu, ponesite jednu cjepanicu jer je stanje sa grijanjem kritično.


• U gradu vlada ratna hiperinflacija.
• Međunarodni Centar za mir primio predstavnike Helsinškog građanskog foruma iz Francuske koji treba da posmatraju situaciju u Sarajevu, a onda da izvijeste evropsku i svjetsku javnost da li u Sarajevu postoji građansko društvo.


• Obustavljeni UNHCR letovi.
• Počeo rad srednjih škola u mjesnim zajednicama, poslovnim prostorima, stanovima.
• Radio “Studio 99” objavio vijest o podjeli grada. Slušaoci se uspaničeno javljali u kontakt program. U gradu je bio Vance-Owenov posrednik. Od njega je dobijena ta informacija.


• Na aerodromskoj pisti ubistva i ranjavanja. U toku pretrčavanja preko piste UNPROFOR reflektorima osvjetljava pistu, a bosanski Srbi gađaju pokretnu metu. Onda slijedi UN procedura: Otkriveni treba da uđu u vozilo UN. “Plavci” ih vraćaju tamo odakle su pošli ili došli.
• Proglašeni najbolji sportisti BiH u '92. godini: šahisti Vesna Bašagić i Ivan Sokolov.


• Skupština grada donijela odluku da Sarajlije, u znak solidarnosti sa građanima Istočne Bosne, ne primaju humanitarnu pomoć sve dok i u Istočnu Bosnu ne stignu humanitarni konvoji.


• Otvoreno prvo ratno kino “Obala”. Projekcije se održavaju u sarajevskim podrumima.
• Zbog odbijanja Gradske vlade da preuzme humanitarnu pomoć, roba leži na aerodromskoj pisti. Piloti odbijaju da slijeću zbog gomila neisporučene hrane.


• “Oslobođenje” posjetila Bianca Jagger.
• Stigla odluka UNHCR-a, iz Ženeve: Vladini zvaničnici ne mogu se voziti avionima UN. Prošlog mjeseca, Ženeva je odobrila domaćim novinarima korištenje UN letova iz opkoljenog grada.
• Civilna zaštita od gradskih vlasti traži dva kontejnera za zaštitu Sarajlija od snajpera na raskršćima. Civilna zaštita ih ne može prevući, jer nema nafte.


• Sadako Ogata, najviši zvaničnik UNHCR-a, stopirala humanitarnu pomoć za BiH, dok Izvršni odbor grada ne promijeni svoju odluku o neprimanju humanitarne pomoći u znak solidarnosti sa građanima Istočne Bosne. Kada promijene odluku vazdušni most će opet biti uspostavljen.
• Njujork, 20. februar 1993. Savjet bezbjednosti UN jednoglasno usvojio novu rezoluciju, koja se odnosi na produženje mandata 13 000 plavih šljemova u Hrvatskoj. Ova rezolucija predviđa privremeno produženje mandata UN do 31. marta. Rezolucija 807 nalaže generalnom sekretaru UN da obezbijedi dodatno naoružanje u cilju povećavanja odbrambenih mogućnosti i dozvoljava, pozivajući se na paragraf 7 Povelje UN upotrebu oružja u slučaju napada na pripadnike mirovnih snaga. Osim toga, privremeno produženje mandata podrazumijeva iste zadatke mirovnih snaga kao i dosadašnja dva mandata, što znači neutralizaciju teškog naoružanja i odgovarajuće povlačenje zaraćenih strana.


• “Oslobođenje” proglašeno za list godine u svijetu.
• Probijena informativna blokada TVBiH - u program se uključio Studio Zenica, direktno u TV dnevnik.


• Na okupljanjima širom svijeta, u znak protesta protiv nemoći EZ i UN da zaustave krvavu agresiju u Bosni, pojavili se posteri: “U Bosni umire Evropa”.
• Njujork, 22. februar 1993. Savjet bezbjednosti UN usvojio novu rezoluciju o formiranju Međunarodnog suda za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije. Prema tekstu rezolucije, razmatraće se svi ratni zločini učinjeni na prostoru bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine. Pred ovim sudom će odgovarati svi oni koji su osumnjičeni za ratne zločine, masovna ubistva, silovanja, etničko čišćenje i druge delikte protiv humanosti.
• Izvršni odbor grada prekinuo bojkot humanitarne pomoći.
• “Alsace paketi” stigli u Sarajevo. To je do sada najveći humanitarni konvoj koji je stigao u Sarajevo.


GRANICE

Granice opsjednutog grada bile su markirane komadima “ničije zemlje”, koja je dijelila branioce od agresora. Na nekim mjestima, zona odvajanja je bio samo tanki zid. Aerodrom je bio mali komad zemlje pod kontrolom UNPROFOR-a. Odatle, preko planine Igman, grad je komunicirao s drugim dijelovima slobodne teritorije u Bosni i Hercegovini.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA