IZDAT NALOG ZA JUKINO HAPŠENJE // 11. 1992.
SEFER HALILOVIĆ // NAČELNIK GLAVNOG ŠTABA ARBIH
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Novembar 1992

Sefer Halilović
Načelnik Glavnog štaba ABiH
IZDAT NALOG ZA JUKINO HAPŠENJE

‘Ja mislim da je u rat ušao sa grupom od 20-tak ljudi koja je prije rata bila Agencija za utjerivanje dugova, na čijem je čelu on bio. Da bi ta jedinica imala na početku oko stotinjak ljudi, kad imaju dosta pozitivno dejstvo, više psihološko na građane u Sarajevu, da bi nakon toga ta jedinica narasla sa 100 na čak 1.000 ljudi, dobro naoružanih, dobro opremljenih, u uniformama, što je tad bio raritet, da neko od naših pripadnika bude u uniformama. Mi smo uglavnom bili u svojim patikama, riflama, majicama i tako dalje. I počinje ta dvostruka igra sa njim, koja je bila dosta nejasna građanima, zato što je medijski bio jako popraćen jer se pravio junak od Juke. Nakon svih tih junačkih pohoda, zauzimanja benzinskih pumpi u Sarajevu, “Fruktala”, pljačkanja magacina i tako dalje i te destrukcije ukupne, nakon niza razgovora koje smo s njim obavili, jer sam se jako trudio da sa njim nađemo, pronađemo nekakvo zajedničko rješenje zajedničke oružane borbe. Kad to nije uspjelo, svaki put sam bio najdubljeg uvjerenja da se, neovisno i na tu unutarnju destrukciju koja poneki put nas je dovodila do ludila, i stavljala nas u gotovo bezizlaznu situaciju, da se sa svakim našim pripadnikom, sa svakim borcem, unutar okruženja unutar Republike Bosne i Hercegovine, mora pronaći jezik razgovora i sporazuma, a po svaku cijenu izbjeći upotrebu sile. I ja moram kazati da nije to bilo baš tako lako ovdje u Sarajevu, od ovih mahalskih vojski kojih je bilo po gradu. Jer svaki je sokak imao svoju vojsku i recimo kad pođem odavde dole prema Stupu ili gore prema Žuči, zaustavi me makar pet, šest takvih oružanih snaga. Oni su se u šali zvali HOS, to je haustorske oružane snage. I njemu je predloženo da ide na liječenje u Njemačku. A on je rekao, da je sve razumio, da je on u tuđim rukama, u rukama SIS-a, i KOS-a čiji je zadatak da vrše destrukciju Sarajeva, destrukcije odbrane Sarajeva. On je rekao u redu, ja pristajem da idem na liječenje, i mora se kazati da je i to jedan izuzetak jer je u to vrijeme, zanimljivo je da u to vrijeme iz Sarajeva ni jedno dijete nije moglo izaći avionima Unprofora, a da su prvi put napravili iznimku kad je Juka sa suprugom i sa malim djetetom izašao iz Sarajeva. Nakon toga se on pod nekim čudnim okolnostima obreo na Igmanu i počeo gore da stvara svoju bazu, zovući svoje pripadnike iz Sarajeva da izađu njemu, a svaku veče primajući Tutu Naletilića koji je, mislim, bosanskoj javnosti dosta poznat kao… njegova uloga da je dobro poznata i ostale bojovnike iz HVO, jednu veče, a drugo veče primajući četničke obavještajce sa Pala u svom štabu. I u dogovoru zajedno sa njima mu se preko Ilidže, odnosno preko Grbavice, i Ilidže, prebacuju njegova motorna vozila. Dva, tri vozila iz Sarajeva, prebacuju se kerovi, izvode se jedinice iz Sarajeva, da bi se stvorila jedna jaka jedinica na Igmanu i da bi nastavio onaj posao destrukcije odbrane Sarajeva koji nije uspio uraditi unutra. Pokušali smo više puta i gore i nakon toga kad se gore obreo, da razgovaramo sa njim, da ga uvjerimo da to što radi nije dobro. I izdali čak jedan nalog za hapšenje. Zanimljivo je da je nakon tog izdavanja naloga za hapšenje, nekoliko dana nakon toga, predsjednik Izetbegović boravio na Igmanu. I ja moram kazati da sam bio preneražen kad sam ih vidio zajedno da stoji predsjednik Izetbegović, Jasmin Jaganjac i Jusuf Prazina, Armin Pohara i mislim da je bilo još nekoliko ljudi. Dakle, predsjednik sa svojim savjetnicima na Igmanu, planira deblokadu Sarajeva. Nakon toga, kad sam pitao Izetbegovića zašto, ako smo mi već izdali potjernicu, zašto je on sa njim morao… zašto se baš morao javno slikati, rekao je: “Znate ja sam mislio nekako to pokušati objediniti.” I nakon toga, pošto je jedinica Jukina narasla na impozantan broj, on je krenuo u oslobađanje Igmana, da bi jedno veče izvršio napad na Štab Vrhovne komande koji se nalazio na Igmanu u kom su bili… na čijem je čelu bio gospodin Karić, Mirsad Čaušević, Medo Haznadar i još nekoliko ljudi, nanio teške tjelesne povrede i razbio praktično taj štab. Kad se to dogodilo, više nije bilo… više nije bilo mogućnosti razgovora. Naredio sam da se gospodin Prazina uhapsi da bi mu se sudilo. A naredio sam isto tako da se to uradi bez gubitaka.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

NOVEMBAR 1992


• Da bi se neko od Sarajlija pridružio organizovanim konvojima koji poslije dugog odlaganja ipak odlaze iz grada, treba imati saglasnost sarajevskog MUP-a, saglasnost UN-a i saglasnost bosanskih Srba.
• Stjepan Kljujić, član Predsjedništva BiH, iz reda hrvatskog naroda, prisiljen podnijeti ostavku na zahtjev HDZ-a, u korist Mire Lasića, njihovog novog kandidata.
• Sefer Halilović, komandant OSBiH, zabranio odlazak konvoja, ali Pero Butigan, direktor Crvenog krsta, kaže da su oni obavezni prevesti građane. Ipak su otišli i konvoj za Split i konvoj za Beograd.
• Reditelj Pavle Mašić napravio animirani film “Kafa”.
• Preduzeće “Šipad holding” ima na raspolaganju drva za grijanje, ali pitanje je kako ga uvesti u Sarajevo? Drvo čeka u Fojnici, Tarčinu, Konjicu…predgrađima Sarajeva.
• Ženeva, 7. novembar 1992. U Ženevi, na konferenciji o BiH, Radovan Karadžić izjavio da će zbog pritiska međunarodne zajednice, za sada odustati od traženja posebne države, ali da i dalje ostaje sa zahtjevima za velikom autonomijom i podjeli BiH na pet oblasti. Haris Silajdžić zahtijeva otvaranje putnog koridora Ploče - Mostar - Sarajevo
• Konvoj sarajevskih Slovenaca, u organizaciji Udruženja Slovenaca i slovenačke Vlade, napustio Sarajevo. Slovenci otišli u Sloveniju.
• UNPROFOR i Komunalno preduzeće “Rad” preduzeli akciju čišćenja grada i sklanjanje ogromnog broja uništenih automobila sa ulica.
• Ranjenici čekaju na izlazak iz grada.
• Holivudska ekipa u posjeti redakciji lista “Oslobođenje” koje radi u podrumima potpuno uništene zgrade, na prvoj liniji odbrane grada.
• UNPROFOR primio odluku UN iz Ženeve kojom zvanične političke i privredne delegacije iz Sarajeva mogu koristiti transportne avione kojima se doprema humanitarna pomoć.
• Savjet UNHCR-a građanima Sarajeva: Jedite svakih 6-7 dana lunch paket iz humanitarne pomoći.
• Pošta priključila 30.000 telefona prioritetima, isključivo za lokalnu komunikaciju, jer veze sa svijetom ne funkcionišu.


• Okružno Vojno tužilaštvo provodi istragu protiv bivšeg komandanta UNPROFOR-a Louisa Mackenzia.


• U gradu se osnivaju banke.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA