KLJUJIĆ PODNIO OSTAVKU // 11. 1992.
STJEPAN KLJUJIĆ // ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Novembar 1992

Stjepan Kljujić
Član Predsjedništva BiH
KLJUJIĆ PODNIO OSTAVKU

‘Pošto sam ja 19. decembra ’92. trebao biti po Ustavu predsjednik Bosne i Hercegovine, meni je bilo jasno da ja bez pomoći legalnih organa vlasti to ne mogu biti. Franjo Tuđman koji je imao istinsku mržnju prema meni, jer sam ja prvi čovjek koji mu je rekao ne, je obavljao političke razgovore sa Izetbegovićem koji mi je tražio da se ja eliminiram, pošto ustavno nisu mogli da me eliminiraju. Izetbegović je prihvatio tu igru i napravio jedan veliki gaf kad je poslije Zagreba svratio u Grude i razgovarao sa Matom Bobanom. Kad je došao u Sarajevo, ja sam rekao: “Alija, kako ćeš ti ići Bobanu u Grude, ti si predsjednik države.” Međutim, ja nisam odmah znao za te igre. Jer Tuđman je rekao da se skloni Kljujić, a da će Izetbegović ostati predsjednik države. Ja sam napisao tada Predsjedništvu, točno vam iznosim tekst kakav sam napisao: “Na zahtjev HDZ-a ustupam svoje mjesto Miri Lasiću.” A onda sam napravio jednu poruku građanima Sarajeva da ću ostati sa njima i djeliti dobro i zlo. Prema tome, ja nikakvu ostavku nisam dao. Da sam ja dao ostavku, po Ustavu nikakav Miro Lasić ne bi mogao biti član Predsjedništva jer je on za nas bio čovjek s ulice, on nije sudjelovao u političkim natjecanjima za Predsjedništvo. Dakle, nije sudjelovao u izborima.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

NOVEMBAR 1992


• Da bi se neko od Sarajlija pridružio organizovanim konvojima koji poslije dugog odlaganja ipak odlaze iz grada, treba imati saglasnost sarajevskog MUP-a, saglasnost UN-a i saglasnost bosanskih Srba.
• Stjepan Kljujić, član Predsjedništva BiH, iz reda hrvatskog naroda, prisiljen podnijeti ostavku na zahtjev HDZ-a, u korist Mire Lasića, njihovog novog kandidata.
• Sefer Halilović, komandant OSBiH, zabranio odlazak konvoja, ali Pero Butigan, direktor Crvenog krsta, kaže da su oni obavezni prevesti građane. Ipak su otišli i konvoj za Split i konvoj za Beograd.
• Reditelj Pavle Mašić napravio animirani film “Kafa”.
• Preduzeće “Šipad holding” ima na raspolaganju drva za grijanje, ali pitanje je kako ga uvesti u Sarajevo? Drvo čeka u Fojnici, Tarčinu, Konjicu…predgrađima Sarajeva.
• Ženeva, 7. novembar 1992. U Ženevi, na konferenciji o BiH, Radovan Karadžić izjavio da će zbog pritiska međunarodne zajednice, za sada odustati od traženja posebne države, ali da i dalje ostaje sa zahtjevima za velikom autonomijom i podjeli BiH na pet oblasti. Haris Silajdžić zahtijeva otvaranje putnog koridora Ploče - Mostar - Sarajevo
• Konvoj sarajevskih Slovenaca, u organizaciji Udruženja Slovenaca i slovenačke Vlade, napustio Sarajevo. Slovenci otišli u Sloveniju.
• UNPROFOR i Komunalno preduzeće “Rad” preduzeli akciju čišćenja grada i sklanjanje ogromnog broja uništenih automobila sa ulica.
• Ranjenici čekaju na izlazak iz grada.
• Holivudska ekipa u posjeti redakciji lista “Oslobođenje” koje radi u podrumima potpuno uništene zgrade, na prvoj liniji odbrane grada.
• UNPROFOR primio odluku UN iz Ženeve kojom zvanične političke i privredne delegacije iz Sarajeva mogu koristiti transportne avione kojima se doprema humanitarna pomoć.
• Savjet UNHCR-a građanima Sarajeva: Jedite svakih 6-7 dana lunch paket iz humanitarne pomoći.
• Pošta priključila 30.000 telefona prioritetima, isključivo za lokalnu komunikaciju, jer veze sa svijetom ne funkcionišu.


• Okružno Vojno tužilaštvo provodi istragu protiv bivšeg komandanta UNPROFOR-a Louisa Mackenzia.


• U gradu se osnivaju banke.

ZGRADA PREDSJEDNIŠTVA BIH

Zgrada se nalazi u centru grada. Sagrađena 1885. godine, u neo-renesansnom stilu, po uzoru na firentinske palače iz petnaestog vijeka. Bila je omiljena meta granatiranja. Veliki broj ljudi je ubijen ili ranjen na ulicama u blizini zgrade. Predsjedništvo je ostalo u toj zgradi kroz cijeli rat. Strani političari i delegacije su uvijek bili dobrodošli, jer su njihove posjete značile kratak predah od granatiranja.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA