KAKO PROĆI DOBRINJSKU BARIKADU // 11. 1992.
SEJO ALIĆ // BORAC
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Novembar 1992

Sejo Alić
Borac
KAKO PROĆI DOBRINJSKU BARIKADU

‘Kad se sjetim ranjavanja, mislim, bude se neke uspomene, osjećaji i tako to, ali sam čin ranjavanja je bio bolan. Bolan je bio iz više razloga, a najviše zbog toga što je bio u jednu ruku bespotreban, zbog administativnih prepreka koje su bile tad u mojoj četi. Sin i ja smo bili u Opštini Novi Grad, jer sin je htio da se uključi u moju četu i ovaj, bezbjednjak iz naše čete, kaže kao, nije… nije mogao. Uglavnom, sve je to moralo ići u Opštinu Novi Grad. Dole smo došli u Opštinu Novi Grad. Ovi su rekli da se ponovo vratimo u četu i s tim bezveze je bilo, kad smo se vraćali iz Opštine, izlazeći iz rova, prelazimo ulicu. Ja sam se našao na zemlji, sin takođe. Ja sam bio nepokretan. Samo sam… ovaj… mog’o glavom micat’ i u tom momentu pada druga granata. Sin je… ovaj… puzao. Puzao je i htjeo je da dođe do mene, a ja sam samo glavu okrenuo i rekao: Ne idi… Ja sam htio… kazao: Ja sam gotov. Ne idi… Eto opet vidiš. Mislim, kroz hiljadu… To je na sutrašnji dan. Tačno četvrta godina. To se uvijek preživljava. Danas sjedimo sin i ja, baš smo danas imali Skupštinu, pa je s televizijom, kao reporter snimao nešto, o tome pričamo, mislim… smijemo se. A ovako, kad se vrati film i ta slika. Čitao sam, recimo, “Ne okreći se, sine” i mislim, asocijacija je to sve. Supruga mi je poslije pričala… on je bio dva dana u bolnici dobrinjskoj, ja sam na Traumatologiji ležao sam tri mjeseca. I ova, prva dva…prva dva dana je ovaj… kad je supruga pitala za mene, on je plakao. Sjećam se momenta, mislim, kad je sin dopuzao do mene, i da su… ubacili nas…mene su ubacili u kola. Došli smo do Dobrinjske bolnice. Našao sam se na stolu. Sve su sa mene skinuli. Osjećao sam bolove u nogama. Doktor Hadžir je došao i bio prisutan. Skinuli su me i znam da sam se našao sam… onaj… u kolima za Hitnu, da me prebace na Koševo gore. Kola su krenula. Transfuzija kako je visila… ovaj… kako su krenula tako je pala, tako sam ja momku koji je bio do vozača rekao: “Pade to.” Stavili su. On je bio do mene do bolnice. I kad smo došli u bolnicu, sjećam se onda sam rekao: “Ne daj da mi nogu ocapare.” Toga se sjećam. U hodniku sam stajao. Ujutru se probudio. Prvo što mi je bilo, pogledao sam – obadvije noge čitave. To je bila olakšavajuća okolnost, premda je bolilo. Mislim, bolilo je. Sve sam ječao, eto. Odrastao čovjek, pa ječi. Poslije je bilo lakše. Dolazili su doduše ta tri mjeseca, dva po dva iz čete u obilazak, s poklonima. To su bili oni keksići i tako ostalo. Uglavnom, dobro se završilo.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

NOVEMBAR 1992


• Da bi se neko od Sarajlija pridružio organizovanim konvojima koji poslije dugog odlaganja ipak odlaze iz grada, treba imati saglasnost sarajevskog MUP-a, saglasnost UN-a i saglasnost bosanskih Srba.
• Stjepan Kljujić, član Predsjedništva BiH, iz reda hrvatskog naroda, prisiljen podnijeti ostavku na zahtjev HDZ-a, u korist Mire Lasića, njihovog novog kandidata.
• Sefer Halilović, komandant OSBiH, zabranio odlazak konvoja, ali Pero Butigan, direktor Crvenog krsta, kaže da su oni obavezni prevesti građane. Ipak su otišli i konvoj za Split i konvoj za Beograd.
• Reditelj Pavle Mašić napravio animirani film “Kafa”.
• Preduzeće “Šipad holding” ima na raspolaganju drva za grijanje, ali pitanje je kako ga uvesti u Sarajevo? Drvo čeka u Fojnici, Tarčinu, Konjicu…predgrađima Sarajeva.
• Ženeva, 7. novembar 1992. U Ženevi, na konferenciji o BiH, Radovan Karadžić izjavio da će zbog pritiska međunarodne zajednice, za sada odustati od traženja posebne države, ali da i dalje ostaje sa zahtjevima za velikom autonomijom i podjeli BiH na pet oblasti. Haris Silajdžić zahtijeva otvaranje putnog koridora Ploče - Mostar - Sarajevo
• Konvoj sarajevskih Slovenaca, u organizaciji Udruženja Slovenaca i slovenačke Vlade, napustio Sarajevo. Slovenci otišli u Sloveniju.
• UNPROFOR i Komunalno preduzeće “Rad” preduzeli akciju čišćenja grada i sklanjanje ogromnog broja uništenih automobila sa ulica.
• Ranjenici čekaju na izlazak iz grada.
• Holivudska ekipa u posjeti redakciji lista “Oslobođenje” koje radi u podrumima potpuno uništene zgrade, na prvoj liniji odbrane grada.
• UNPROFOR primio odluku UN iz Ženeve kojom zvanične političke i privredne delegacije iz Sarajeva mogu koristiti transportne avione kojima se doprema humanitarna pomoć.
• Savjet UNHCR-a građanima Sarajeva: Jedite svakih 6-7 dana lunch paket iz humanitarne pomoći.
• Pošta priključila 30.000 telefona prioritetima, isključivo za lokalnu komunikaciju, jer veze sa svijetom ne funkcionišu.


• Okružno Vojno tužilaštvo provodi istragu protiv bivšeg komandanta UNPROFOR-a Louisa Mackenzia.


• U gradu se osnivaju banke.

ROVOVI

Pored rovova koji su bili prve linije, bilo je mnogo rovova u gradu koji su isključivo služili civilima. Koristeći ove lavirinte između zgrada, građani su bili zaštićeni od snajpera idući po vodu, idući na posao ili idući da sretnu jedni druge.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA