KAKO PROĆI DOBRINJSKU BARIKADU // 11. 1992.
SELVER PORČA // NOVINAR
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Novembar 1992

Selver Porča
Novinar
KAKO PROĆI DOBRINJSKU BARIKADU

‘Proći dobrinjsku barikadu je bilo jako teško i to se radilo uglavnom noću, jer manja je vidljivost, a sve moguće je učinjeno da se ljudi što bezbjednije kreću i to, naravno, kretali su se samo oni koji su morali. Pored ove zaštite koja je bila od teških kamiona, autobusa, kontejnera i tako dalje, pravljena je zaštita od vreća sa jedne strane, a s druge strane betonskim pločama, tako da je taj ugao rizika bio manji. Možda jedan metar širine, koji je štitio od… posebno od granata. Uglavnom se tu trčalo. Trčalo se bezglavo. Jednostavno, koliko je ko mogao da trči brže, on je išao. To je bila cesta na kojoj se moglo naći puno automobila koji su bili razlupani, jer vozači su mnogi gubili život, tako da je bilo puno krvi, da je jednostavno nailazilo jedno vozilo na drugo, gdje leže ljudi mrtvi i tako dalje. Svakim danom se nešto ubacivalo da bi se zatvorila i ona zadnja pora kroz koju su snajperi mogli da ubijaju. Tako da je barikada bila mjesto gdje se ipak… gdje je ipak, tako da kažem, pobijedio život i gdje se nekako, iako su dejstvovali četnici sa naoružanjem, ipak odvijao život iz Dobrinje prema Vojničkom, prema Alipašinom, nekako poprimio jedan normalniji tok, tako da su i u to vrijeme đaci, srednjoškolci išli u školu. Bez obzira što su bili izloženi rizicima, opasnostima od četničkih… četničkog naoružanja, ali eto nekako idući, vraćajući se, koristeći sve moguće kako bih rekao, taktičke poteze, idući noću, trčeći, nekako je barikada smrti zamijenila taj pojam i ona je jedno izvjesno vrijeme bila jedna zaštita dobra, gdje se ipak moglo proći bezbjednije.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

NOVEMBAR 1992


• Da bi se neko od Sarajlija pridružio organizovanim konvojima koji poslije dugog odlaganja ipak odlaze iz grada, treba imati saglasnost sarajevskog MUP-a, saglasnost UN-a i saglasnost bosanskih Srba.
• Stjepan Kljujić, član Predsjedništva BiH, iz reda hrvatskog naroda, prisiljen podnijeti ostavku na zahtjev HDZ-a, u korist Mire Lasića, njihovog novog kandidata.
• Sefer Halilović, komandant OSBiH, zabranio odlazak konvoja, ali Pero Butigan, direktor Crvenog krsta, kaže da su oni obavezni prevesti građane. Ipak su otišli i konvoj za Split i konvoj za Beograd.
• Reditelj Pavle Mašić napravio animirani film “Kafa”.
• Preduzeće “Šipad holding” ima na raspolaganju drva za grijanje, ali pitanje je kako ga uvesti u Sarajevo? Drvo čeka u Fojnici, Tarčinu, Konjicu…predgrađima Sarajeva.
• Ženeva, 7. novembar 1992. U Ženevi, na konferenciji o BiH, Radovan Karadžić izjavio da će zbog pritiska međunarodne zajednice, za sada odustati od traženja posebne države, ali da i dalje ostaje sa zahtjevima za velikom autonomijom i podjeli BiH na pet oblasti. Haris Silajdžić zahtijeva otvaranje putnog koridora Ploče - Mostar - Sarajevo
• Konvoj sarajevskih Slovenaca, u organizaciji Udruženja Slovenaca i slovenačke Vlade, napustio Sarajevo. Slovenci otišli u Sloveniju.
• UNPROFOR i Komunalno preduzeće “Rad” preduzeli akciju čišćenja grada i sklanjanje ogromnog broja uništenih automobila sa ulica.
• Ranjenici čekaju na izlazak iz grada.
• Holivudska ekipa u posjeti redakciji lista “Oslobođenje” koje radi u podrumima potpuno uništene zgrade, na prvoj liniji odbrane grada.
• UNPROFOR primio odluku UN iz Ženeve kojom zvanične političke i privredne delegacije iz Sarajeva mogu koristiti transportne avione kojima se doprema humanitarna pomoć.
• Savjet UNHCR-a građanima Sarajeva: Jedite svakih 6-7 dana lunch paket iz humanitarne pomoći.
• Pošta priključila 30.000 telefona prioritetima, isključivo za lokalnu komunikaciju, jer veze sa svijetom ne funkcionišu.


• Okružno Vojno tužilaštvo provodi istragu protiv bivšeg komandanta UNPROFOR-a Louisa Mackenzia.


• U gradu se osnivaju banke.

ROVOVI

Pored rovova koji su bili prve linije, bilo je mnogo rovova u gradu koji su isključivo služili civilima. Koristeći ove lavirinte između zgrada, građani su bili zaštićeni od snajpera idući po vodu, idući na posao ili idući da sretnu jedni druge.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA