NEMA ODZIVA NA APELE ‘POKOPA’ // 09. 1992.
VLADO RAGUŽ // DIREKTOR “POKOPA”
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Septembar 1992

Vlado Raguž
Direktor “Pokopa”
NEMA ODZIVA NA APELE ‘POKOPA’

‘Kad sam došao za direktora “Pokopa”, u maju mjesecu, ja sam tada zatekao 270 ljudi poginulih u mrtvačnici i okolo mrtvačnice. Bivši direktor Simo Šipčić je napustio grad, otišao je sa svojim narodom na lijevu obalu Miljacke i radio je što je radio. On je nama ostavio tada praznu kasu “Pokopa”. Mi nismo imali niti jednog dinara, nismo imali niti jednog sanduka, niti jednog križa, pokrova, niti jedne daske, niti jednog bašluka, bilo šta od pogrebne opreme. Međutim, tada sam pitao, šta je ovo, gdje je novac, gdje su sredstva, gdje je pogrebni materijal? Ljudi u “Pokopu” koje sam zatekao rekli su mi da je tadašnji direktor, bivši direktor, uplatio u Beogradu pogrebnu opremu koja nikada nije došla na našu stranu. Našao sam se u jednoj vrlo teškoj situaciji. Delikatnoj situaciji. Tada sam odmah “Oslobođenje” angažirao i tražio apelom: dajte, ljudi, pomozite, mi nemamo pogrebne opreme, ne možemo ljude sahranjivati. Tada smo obilazili mi iz preduzeća “Pokop”, nas nekoliko ljudi, i škole i sportske ustanove. Tražili smo dasku, tražili smo, molili smo, dolazili smo, išli smo u skladišta. Uzimali bilo što, što nam je moglo vrijediti da možemo ljude sahranjivati.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

SEPTEMBAR 1992


• Predsjedništvo BiH donijelo odluku po kojoj će se evakuacija djece u organizaciji Dječije ambasade vršiti samo u uslovima pune bezbjednosti.
• Slobodan Milošević smjenjuje Milana Panića, novog predsjednika Vlade Jugoslavije.
• U sarajevskom naselju Stup, u kome caruje trgovina, zategnuta situacija. HVO, TO BiH, bosanski Srbi, postavili barikade, jednu do druge.
• Gradom vlada epidemija enterokolitisa i dizenterije.
• Izjava sarajevskih Jevreja: “Mi želimo da budemo bosanski Jevreji. U Drugom svjetskom ratu, najviše pravednika bilo je među Muslimanima. Oni su sklanjali Jevreje.”
• Ruski mediji za sve što urade Srbi optužuju Muslimane.
• Srpski snajperisti gađaju novinare “Oslobođenja” pri ulasku u zgradu.
• Profunkcionisao kopneni koridor od Splita prema Sarajevu.
• Srbi potpisali da se teško naoružanje stavi pod kontrolu UNPROFOR-a., po isteku ultimatuma.
• U Sarajevu se osnivaju udruženja protjeranih građana iz drugih gradova BiH.


• Srušen talijanski humanitarni avion.
• Ženeva, 4. septembar 1992. U Ženevi, pod okriljem UN i EZ, u Palati nacija, počela međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji.
• Krug humanitarne pomoći donosi građaninu Sarajeva 400 g. hrane dnevno.
• Konvoji Dječije ambasade na čekanju.
• Ministarstvo obrazovanja izdalo saopštenje da upis u škole zavisi od bezbjedonosnih uslova.
• Ženeva, 6. septembar 1992. Na međunarodnoj konferenciji, agresorskoj strani naloženo da do 12. septembra skloni svo teško naoružanje oko Sarajeva, Goražda, Bihaća i Jajca, te ga stavi pod kontrolu UN. Karadžić nije potpisao sporazum o stavljanju teškog naoružanja pod kontrolu UNPROFOR-a.


• Uprkos roku koji je Radovan Karadžić dobio za predaju oružja pod kontrolu UNPROFOR-a, on pregovara oko veličine cijevi.
• Opljačkano skladište “Fruktala” na Stupu. Jedinice HVO-a i Jukine jedinice se takmiče ko će više odnijeti. Glavni stožer HVO-a u Mostaru daje ultimatum Oružanim snagama BiH, u Sarajevu, da se povuku u roku od 48 sati, sa Stupa.
• Premijera prve ratne predstave “Sklonište”, u izvedbi Ratnog teatra “Sartr”.
• Hotel “Holiday inn” zaradio 230.000$ za dva mjeseca, jer jedino oni mogu primati strane novinare i opskrbljivati ih hranom, vodom i strujom.
• Građani lože klackalice i klupe iz parkova da bi preživjeli zimu.


• Građani Sarajeva mogu kupiti bure vode od 30 litara, za 10 DEM. Oni koji sami idu po vodu na jedno od rijetkih mjesta u gradu gdje ima vode, znaju da je ulog za jedan kanister sa vodom sopstveni život, zbog neprekidne izloženosti snajperima i granatama.
• Dr Mario Landeka u galeriji “Paleta” izložio 22 slikarska rada na temu Voda.
• Snage bosanskih Srba stavile oružje pod kontrolu UNPROFOR-a na 11 tačaka.
• Žestoka ofanziva bosanskih Srba. Izdaja jedinica HVO na Stupu. Povukli se sa linija odbrane grada.
• Delegacija BiH ide u Ženevu, na mirovne pregovore.
• Gradu nedostaje hlor za hlorisanje prljave vode. Vode se pregovori sa UNPROFOR-om.
• Još traje ofanziva bosanskih Srba na Stup za proboj u grad, na oslabljenim linijama.
• Dječiji hor “Palčići” piše princezi Diani o onome što im se događa.
• 20 autora izložilo mapu grafičkih listova “SA 92”.
• Fudbalska liga održava utakmice u Sarajevu pod parolom “Važno je učestvovati”.
• U gradu haraju glad, bolest, beznađe i smrt .
• Muslimani i Hrvati bježe sa Grbavice /okupiranog dijela grada/ plaćajući otkup za život Srbima.
• Odigrana utakmica Sarajevo - Unprofor. Rezultat 12:3.

Groblja

Ljepota starih sarajevskih groblja uništena je rastućim potrebama. Ponovo su otvorena kada su dva sadašnja groblja, Bare i Vlakovo, postali nedostupni. Stara mala groblja koja su bila aktivna u nekim kvartovima, čak i mahale, bila su zatvorena 1878. s dolaskom Austrougarske monarhije. Više od vijek kasnije, ponovo su u funkciji. Mrtve sahranjuju pored džamija, na igralištima, ispred kuća. Stara vojna groblja – Austrijsko, iz doba prve Jugoslavije, njemačko i partizansko – su puna. Od septembra, jedan od stadiona u sportskom kompleksu Koševo takođe je pretvoren u groblje. Sahrane se obavljaju u rano jutro ili predveče, da bi se izbjeglo granatiranje. Pravilo je da se ne ide na sahrane i da nema cvijeća i vijenaca. Ionako se ne mogu kupiti, čak i kad bi neko želio.

GROBLJA

Od dva gradska groblja, Vlakovo je ostalo na okupiranoj teritoriji, a Bare su bile na prvoj liniji fronta. Zbog toga su Sarajlije sahranjivale njihove voljene u stara groblja, u krugu džamija, u parkovima, ispred stambenih zgrada. Najveća groblja nastala u opsadi su Kovači, Alifakovac, Vrbanja i staro groblje Lav, koje se proširilo na pomoćni fudbalski stadion i druge zelene površine oko stadiona Koševo. Sahrane i dženaze su često bile granatirane. Grobovi su se kopali noću i unaprijed da bi se umanjio rizik i skratilo vrijeme stajanja u kom su ljudi bili izloženi vatri sa obližnjih brda. 1995. od aprila do septembra, dženaze i sprovodi su se često obavljali noću.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA