BEZUSLOVNI ULTIMATUM ZA POVLAČENJE SRPSKE ARTILJERIJE OKO GRADA // 08. 1992.
JOVAN DIVJAK // ZAMJENIK NAČELNIKA GLAVNOG ŠTABA ARBIH
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

August 1992

Jovan Divjak
Zamjenik načelnika Glavnog štaba ABiH
BEZUSLOVNI ULTIMATUM ZA POVLAČENJE SRPSKE ARTILJERIJE OKO GRADA

‘To je bio jedan od prvih pokušaja međunarodne zajednice da se agresoru na Sarajevo, vojsci Republike Srpske i određenim paravojnim sastavima bosanskih Srba da do znanja da ne mogu da krše Ženevsku konvenciju. Jer opsada Sarajeva i napad na Sarajevo je opsada civila, uništavanje civila. Samo i ovog puta, kao i kasnije, međunarodna javnost, posebno govorim o Evropi, Francuska i Engleska s jedne strane, Nemačka s druge strane, nisu nikada imali, vezano za Sarajevo, jasan cilj šta se želi. Pokušaj koji nije uspeo jer i tom prilikom vojska Republike Srpske je u svojim dejstvima pokazala da joj nije interes etika vojnička, nego je interes da se uništi što više naroda, da se unište objekti koji su značili civilizaciju i da na neki način ukažu svetu da ne prezaju od najgorih vojničkih kažnjavanja i ne plaše se nikakvog pritiska.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

ORUŽJE

Početkom opsade, agresor je zaokružio Sarajevo s 260 tenkova, 120 minobacača, bezbroj raketnih lansera, protivavionskim oružjem, snajperima, mitraljezima…U toku granatiranja, popularni kviz u sarajevskim podrumima bio je u pogađanju vrste oružja i kalibra po zvuku eksplozije ili ispaljenja. Ipak, najinteresantnije oružje su proizveli branioci grada tokom prvog perioda opsade. Topovi napravljeni od gasnih pipa; lukovi i strijele sa eksplozivnim vršcima; boce punjene različitim zapaljivim tečnostima koje su ispaljivane iz topova; ručno pravljeni trombloni i bombe koji su bili isto tako opasni za one koji ih ispaljuju, kao i za agresora.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA