FUNKCIONISANJE LANCA ZA RASPODJELU HUMANITARNE POMOĆI // 07. 1992.
FIKRET MUJEZINOVIĆ // MJESNA ZAJEDNICA KOŠEVSKO BRDO
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Juli 1992

Fikret Mujezinović
Mjesna zajednica Koševsko Brdo
FUNKCIONISANJE LANCA ZA RASPODJELU HUMANITARNE POMOĆI

‘Recimo, za svakih 200 stanovnika bio je jedan povjerenik. Tako da su oni vodili evidenciju u tim stanovima, ko je dolazio da se prijavi, redovno, da bi mogli biti uključeni u humanitarnu pomoć. Jer mnogi su se i žalili kako ih nema na humanitarnoj pomoći. U početku je bila dobra humanitarna pomoć. Moglo se živjeti kol’ko tol’ko. Poslije je počela naglo opadat’, tako da ljudi i što dobiju humanitarne pomoći, nisu imali na čemu da kuhaju. Nisu imali ogrijeva, nisu imali struje, nije bilo vode, bio je problem sa kuhanjem hrane. Znači da su bili previše sretni oni koji su se mogli uključiti u kuhinju, tu narodnu, kako smo je zvali, koja je organizovana između nas. Spiskovi su išli preko mjesne zajednice i ovjeravali se u opštini. Bilo je problema i sa narodom, koji se recimo prijavljivao na dvije tri mjesne zajednice. Da bi na dvije, tri mjesne zajednice podizao tu humanitarnu pomoć.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

Paketi

Ako imate dobre veze, putuju uz pomoć UNPROFOR-a, Caritasa, Adre, Crvenog krsta, Dobrotvora. Njihovo putovanje traje između četrdeset pet i osamdeset dana. Njihov sadržaj je uslovljen oštrim pravilima agresora. Težina ne smije preći 24 kilograma, ne može sadržavati meso, povrće, konzerve. Ponekad se desi da umjesto očekivanog paketa s hranom neko primi komad uniforme ili kamenje. Vrijedniji paketi ne stižu na odredište.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA