ŠTA SE DOGAĐALO U KASARNI ‘MARŠAL TITO’? // 05. 1992.
STJEPAN ŠIBER // ZAMJENIK NAČELNIKA GLAVNOG ŠTABA ARBIH
GOVORNA ISTORIJA - INTERVJU
GOVORNA ISTORIJA - TRANSKRIPT

Maj 1992

Stjepan Šiber
Zamjenik načelnika Glavnog štaba ABiH
ŠTA SE DOGAĐALO U KASARNI ‘MARŠAL TITO’?

‘Te noći oni devijantni oficiri bivše jugo vojske, da ne kažem ekstremni oficiri bivše jugo vojske, veliki Srbi, želili su da naprave proboj. Baroš Miloš, general, realan čovjek, sa još drugima znao je šta ih čeka vani. Jer u kasarnu i iz kasarne, ne samo te nego i iz drugih, nije mogla ptica ući, a da mi ne vidimo. Ta pobuna je ugušena. Ali vrlo interesantno, kad smo mi ušli u tu kasarnu, kad je Predsjedništvo odobrilo da se opkoljeni puste, mi nismo našli nikog mrtvog u toj kasarni. Vrlo interesantno. A znam, a posebno i Redžo Mehić zna, da je bilo mrtvih.’

FOTOGRAFIJE NA TEMU
TEKST NA TEMU

KASARNA “MARŠAL TITO”

Kasarna JNA nalazi se u centru grada, okružena ulicama koje vode od centra u novi dio grada. Približna brzina kola koja su vozila pored kasarne bila je 120 km na sat, da bi izbjegli snajpere. Vozač je, takođe, morao izbjeći gvozdene ježeve postavljene na ulici da spriječe izlazak tenkova. Kada je JNA 1992. napuštala kasarnu, unutra je ušao Ukrajinski bataljon UNPROFOR-a. Lokalni šverceri su otkrili da su oni najkooperativniji dio UNPROFOR-a, jer su davali benzin, konzerve hrane i cigarete za dolare ili marke, ili za porno časopise. Zgrada kasarne je djelomično zapaljena i uništena. Neki dijelovi su korišteni za Muzej Umjetnosti opstanka, postavljen ispred Narodnog pozorišta 1994. godine.

VIDEO NA TEMU
ANKETE
ANKETA
MAPA OPSADE SARAJEVA