VaŽnost i upotreba FAMA kolekcije

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Pri kreiranju edukacijskog paketa se pokazalo da uz sve pripadajuće elemente treba napraviti i Vodič za upotrebu koji će svakome do koga paket dođe (bibliotekar, edukator, profesor, istraživač) omogućiti jasan pregled sadržaja paketa. Ovaj lako pregledni vodič olakšava svima da u paketu nađu ono što im treba ili da ustanove šta je primjereno određenom nivou edukacije, ili određenom odjelu biblioteke. Metodologija je još jednom proistekla iz samog materijala i pokazala nam put. Možda je i ovdje bitno potcrtati da svaki materijal za istraživanje nudi esencijalne mogućnosti za prenos znanja. Potreban je samo otvoren um i talenat za uvezivanje činjenica. Takođe smatramo da nikada ne treba primjenjivati provjereno uspješne modele jer su oni oprobani na nekim drugačijim, te ne nužno primjereni svakom sadržaju. S obzirom da predmet istraživanja nikada nije isti (različite okolnosti, period, učesnici, uzroci i posljedice), svaki novi predmet istraživanja traži svoj metod. Mi smo slijedili taj nauk.Izdvajamo:
Šta je o važnosti i mogućnosti primjene FAMA-projekata
napisano i rečeno u svijetu i regiji:


"... FAMA jasno pokazuje da je ova hronika, vodič za preživljavanje, dio budućeg arhiva koji grad Sarajevo prikazuje ne kao žrtvu, nego kao eksperimentalni prostor, mjesto na kojem pamet i duh još uvijek mogu odnijeti pobjedu nad terorom ... "
Washington Post


"... NHK je snimio program pod nazivom Životi ljudi u toku rata kako ih prikazuje FAMA-Vodič za preživljavanje koji je kao serija emitovan u Japanu, Aziji, Francuskoj i Njemačkoj... i svuda primljen nevjerovatno dobro... Iz dubine srca se divimo radu FAME, i nadamo se da će i u budućnosti njihova djela plemenitih namjera nastaviti da inspirišu sve nas... "
NHK – Japan Broadcasting Corporation


"... pravi je trenutak da nešto naučimo – iz genocida koji se upravo odvija u Bosni, neke bitno drugačije pouke o prijemčivosti svijeta na iskrenost i logiku... Čini se da FAMA u Sarajevu nekako zna sve o nama i našim umirućim iluzijama... Realnijima su ih učinili njihova oštroumnost i duh nego svi izvještaji o njihovoj patnji... "
Washington Post


"... Vodič za preživljavanje: izgleda kao bona fide putopis... Ali se radi o Sarajevu, pa vas ono što čitate u početku zbunjuje, a onda slijedi prividno crnohumorni a zapravo smrtno ozbiljni obilazak jednog od najtužnijih gradova na svijetu, obilazak od kojeg podilazi jeza... "
The New York Times


"... FAMA-projekti su dokumenti ogromne vrijednosti, i zaslužuju široku distribuciju i promociju... njihova perspektiva je blago budi rečeno drugačija od perspektive svih drugih dokumenata o ratu... Za razliku od njih, ovi projekti pokazuju još uvijek izuzetno živu kulturu. Njihov jetki, smrtno ozbiljni humor i svakodnevne činjenične informacije čine Sarajevo i Bosnu življima nego što bi to uspjelo svim književnim esejima zajedno... "
University of Colorado
Kenney Padraic, profesor, studijska oblast – Istočna Evropa


"... FAMA je spasila od zaborava mnoge činjenice i dokaze i osigurala da ne budu zauvijek izgubljene, umanjivši mogućnost svih budućih pokušaja interpretacije istine tih 1395 dana opsade, objasnivši nešto što je neobjašnjivo... Na istorijskom nivou ovo je dokument, na kulturnom nivou događaj istinske vrijednosti, a na političkom nivou nešto što se mora uzeti u obzir i iz čega se može učiti... "
Magazin Svijet, Sarajevo – BiH

"...Hardver je uništen, ali softver je preživio... FAMA nastavlja svoj rad u okviru porušene infrastrukture, koristeći kreativnost, nadu, otpornost i odlučnost da izdrži ..."
Chicago Tribune


"...FAMA-projekti su nas ganuli i inspirisali... postavljanje izložbe koja prikazuje posljednjih 150 godina jednog savremenog grada i ideje nastale iz njegovih dinamičnih snaga proširiće poznavanje vašeg rada u Danskoj i Evropi ... "
Kopenhagen – kulturna prestonica Evrope


"... Rat ili ne rat... Dozovite se – nabavite LIFƎ ... FAMA je nedavno objavila izvanredno izdanje magazina LIFE profilirajući ljude koji su preživjeli rat. Kad Umjetnost imitira život... FAMA je odlučila da oda počast duhu ratom razorenog grada – objavljivanjem jednokratnog časopisa u kojem predstavlja stanovnike grada koji su preživjeli opsadu ..."
Newsweek


"... FAMA, medijska agencija iz Sarajeva, u predratnom periodu je producirala TV-program u kojem su političari suočavani sa svojom politikom, nastojeći da prikaže pravu prirodu događaja i objasni ih publici, i da uz to putem TV-medija ostvari istinski uticaj na njihov dalji razvoj i spriječi da se desi ono najgore. To je bilo Umijeće življenja... "
Magazin Vreme, Beograd – Srbija


"... FAMA-projekti i rad ove organizacije evociraju neka vrlo jednostavna ali esencijalna pitanja o egzistenciji ljudskih bića, pitanja nad kojima bi se trebali zamisliti svi ljudi svijeta, bez obzira gdje se nalaze. Naše posjetioce su uspjeli uključiti u zamislivu (i uvijek realnu) situaciju preživljavanja, kad je čovjek potpuno prepušten sam sebi... "
Tokyo EXPO '96 – Gradska uprava Tokija

"... FAMA-magazin LIFƎ donosi fotografije i intervjue s desetinama umjetnika i intelektualaca koji su živjeli i radili u Sarajevu tokom 41-mjesečne opsade grada... artefakt bosanskog rata, dokumentarac o opsadi... ovo je glas samog Sarajeva!"
Reuters


"…Time International (1994.) donosi priču s naslovne strane koristeći FAMA-foto arhive iz Sarajevskog vodiča za preživljavanje…"
Time International


"... Vodič za preživljavanje je neka vrsta logorskog projekta... dostojanstvenog i punog poštovanja prema krvi prolivenoj ulicama Sarajeva, ali otvoreno sumnjajući u dostojanstvo onih koji tu krv koriste putem medija... Glavni cilj projekta Opsada jest da svijet upozori i podsjeti da priča o ovom gradu ne odgovara u potpunosti pričama iz izvještaja globalnih medija... "
Magazin Vijenac, Zagreb – Hrvatska


"... FAMA-projekti pokušavaju srušiti fascinaciju Zapada ovim gradom kao dekorom filma Mad Max 5, groznoj rupetini prokletstva koje će obuzeti naše vlastite gradove ukoliko njihovi napeti multikulturalni odnosi nastave istim putem... Začudo, ova fascinacija Sarajevom kao metaforom dešava se istovremeno sa sve manjom zainteresovanošću za njegovu stvarnu sudbinu... "
The New York Book of Review


"... FAMA je u svom biltenu Cultural Survival međunarodnoj zajednici pružila dokument o Sarajevu kojem su negirana građanska, egzistencijalna i socijalna prava... koristeći pravo na preživljavanje i pravo na kulturu kao prkos i sredstvo nastavljanja svoje misije... "
Monitor, Podgorica – Crna Gora


"... FAMA-projekte trebaju čitati ne samo znanstvenici koji se bave ovom regijom i humanitarni radnici angažovani na Balkanu, nego svako živ... Za svoje hrabre napore da održi živim duh multikulturalnog Sarajeva, FAMA zaslužuje punu međunarodnu podršku..."
The University of Michigan


"... FAMA koristi bezbrižni optimistični ton Michelin vodiča za prikaz okrutne stvarnosti života pod opsadom... Vodič za preživljavanje namjerno oponaša oblik objektivnog Michelinovog vodiča sačinjavajući arhiv života u ratnim vremenima manirom koji nama izgleda humorističan..."
Los Angeles Times


"…FAMA integrira nadu Sarajlija u mir, predstavljajći je ostatku svijeta i izražavajući je na nivou kulture… Moji studenti u Tokiju naučili su nešto veoma važno… FAMA je na njih ostavila izuzetno snažan utisak… Ubijeđen sam da će djelatnost FAME ostati zapamćena kao istorijski spomenik…" Tokyo University
Isao Koshimura, doktor društvenih nauka


"…Topografija Života i Smrti – Mapa opsade Sarajeva je neuporedivo više od tipične geografske mape. Ovo je dokument koji će tragediju grada pod opsadom objasniti istinitije i mnogo uvjerljivije od bilo kakve priče. Predstavila je istoriju tako da više niko njom neće moći manipulisati…"
Svijet Magazine, Sarajevo - BiH


"…Dragi predsjedniče Clinton, … Komitet za međunarodnu slobodu štampe Udruženja izdavača SAD-a danas se susreo sa Suadom Kapić, Direktoricom FAMA International, i s njom razgovarao o Sarajevskom vodiču za preživljavanje – "satiričnom" vodiču za preživljavanje u ratnim uslovima… inspisani projektima i inicijativama koje pokreće FAMA… apelujemo na Vas da preuzmete kormilo… jer je previše vremena prošlo a premalo toga je urađeno. Molimo da se hitno poduzmu odlučni koraci…"
American Association of Publishers
International Freedom to Publish Committee


"… Pokretačka snaga FAME je Suada Kapić. Njena dosadašnja ostvarenja ulijevaju povjerenje i dokazuju njenu sposobnost da projekte ostvari do kraja… originalnu visoko kvalitetnu lokalnu produkciju koja bi mogla pomoći uspostavljanju međusobnog povjerenja i doprinijeti reintegraciji države…"
ICG – International Crisis Group


"…Mapa opsade Sarajeva u svom originalnom formatu prikazuje centralno obilježje cijelog ovog pitanja – hommage životu u Sarajevu tokom opsade"
GenteViaggi Magazine


"…Vodič za preživljavanje; vodič kroz Život i Smrt je najvažnija i najdjelotvornija knjiga ikada nastala u Sarajevu, do sada…"
Vreme Magazine, Belgrade – Serbia


"… FAMA projekti dokazuju da software može preživjeti i nakon uništenja hardwarea… odražavajući naizgled kontradiktornu mješavinu fatalizma i žestoke odlučnosti da se ostane u Sarajevu i nastavi s radom…"
Journal Constitution


"… Još jedan projekat s tog fronta predočava stravične uslove naizgled crnohumorim manirom... Sarajevski vodič za preživljavanje koristi format i objektivni stil vodiča a zapravo stvara arhiv o životu za vrijeme rata…"
Newsday


"… Vodič za preživljavanje je hronika, dio budućeg arhiva…"
Tokyo City Guide