Virtualna FAMA kolekcija:
Opsada Sarajeva 1992.-1996.

MISIJA
FAMA-kolekcija zorno prikazuje ljudske razmjere događaja, mjesta i iskustava opsade Sarajeva '92-'96, komunicirajući Kolektivno sjećanje na dodir ljudske ruke (Human Touch). Kao virtuelna Banka znanja, Kolekcija ima za cilj da premosti digitalni jaz između Kulture sjećanja i Potrage za znanjem u realnom vremenu.

ISTORIJAT
FAMA-projekti (kreacija FAMA-autora / Tima u Sarajevu) se smatraju najvećom svjetskom nezavisnom kolekcijom multi-medijalnih projekata o opsadi Sarajeva (1992.-1996) i dešavanjima u vezi s padom Jugoslavije (1991.-1999.). Godinama je Kolekcija rasla usred nemogućih uslova (opsada i posljeratna tanzicija), razvijajući pionirske koncepte i brojne teme, uz razna međunarodna priznanja. Na stranu obimnost i istorijsko-edukativni značaj projekta i metoda mapiranja dokumentacije dokumenata i kolektivnog pamćenja, Kolekcija sama po sebi predstavlja novi pristup dokumentovanju činjenica i dokaza, te mapiranju uzroka i posljedica događaja uobličavanjem u formu pristupačnu širokom spektru publike.

PRILIKA
U ovom trenutku je FAMA Kolekcija dovršena i spremna da radi dobrobiti globalne publike premosti 'digitalni jaz'. Viritualna kolekcija je metod očuvanja i prenošenja znanja iz 20. vijeka u interaktivno obrazovno carstvo 21. vijeka. U današnjem svijetu konfliktnih prioriteta, promjenljivih percepcija i uznemirujućih pokušaja osporavanja uzroka i posljedica važnih događaja, FAMA-kolekcija je u jedinstvenoj poziciji da osigura očuvanje integriteta činjenica i omogući mapiranje uzroka i posljedica u svjetlu modernih vremena – u formi prenosa znanja u realnom vremenu.

UPRAVLJANJE
FAMA-projekti i FAMA Kolekcija su vlasništvo FAMA-autora (Suada Kapić i Miran Norderland). FAMA-autori nadziru i upravljaju Virtuelnom FAMA-kolekcijom.
Konzorcijum projekta: FAMA International (Suada Kapić); MESS: Međunarodni teatarski festival Sarajevo (Dino Mustafić); OGBIH: Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu (Jovan Divjak); YIHR BH: Inicijativa mladih za ljudska prava BiH (Alma Mašić)
Administrator projekta: YIHR BH (Inicijativa mladih za ljudska prava BiH)

CILJEVI
Ova inicijativa će konačno mapirati i integrisati FAMA Know-How u kontekst državne, regionalne i međunarodne potrage za znanjem kroz:
Očuvanje integriteta činjenica i dokaza koji se odnose na 'Opsadu Sarajeva 92-96' i 'Raspad Jugoslavije 1991-1999' digitalizacijom FAMA-kolekcije (projekti, podaci, arhive) u originalnom kontekstu;
Mapiranje Kulture sjećanja i fenomena preživljavanja u kontekstu iskustva opsade Sarajeva '92-'96, kao inspirativne, obrazovne, informativne i praktične poredbe sa perspektivom korisnika o savremenom životu. Prenošenje Kolektivnog sjećanja dodirom ljudske ruke (Human Touch);
Stvaranje interaktivnih obrazovnih modula primjerenih mladim ljudima, nastavnicima, akademicima, nevladinim organizacijama, bibliotekarima, istraživačima, studentima, medijima i široj javnosti. Komuniciranje FAMA Know-How kroz interaktivne aplikacije;
Ohrabrivanje inter-regionalnih aktivnosti, razmjene iskustava i znanja;
Doprinos regionalnoj koheziji, stabilnosti, razmjeni znanja i informacija; pomirenju i saradnji u oblastima obrazovanja, kulture, akademske zajednice, medija i informacija;
Nastavak promocije pionirskog pristupa kolektivnom pamćenju kao obliku dokumentovanja činjenica i dokaza, i dokumentovanja dokumenata koji FAMA koristi kao pristup mapiranju uzroka i posljedica.

PUBLIKA
(1) Mladi, (2) šira javnost, (3) znanstvenici i nastavnici, (4) biblioteke i arhivi; (5) muzeji i zbirke, (6) mediji i novinari, (7) instituti političkih i društvenih nauka, istorijski instituti i think tankovi, (8) međunarodne organizacije; (9) NVO sektor, (10) strane vlade (odjeli za vanjske poslove, obrazovanje, međunarodnu pomoć, klimatske promjene, javnu diplomatiju, međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava)
Doseg: država (Bosna i Hercegovina) – regija (Jugoistočna Evropa) – globalni
VIRTUALNA FAMA KOLEKCIJA: KO je KO


Autorica izvornih FAMA-projekata i FAMA-arhiva
Suada Kapić
Autor Viritualne FAMA-kolekcije i Voditelj Projekta
Miran Norderland
Konzorcij Projekta
FAMA International
(Suada Kapić)
MESS: Međunarodni teatarski festival Sarajevo (Dino Mustafić)
OGBiH: Obrazovanje gradi BiH (Jovan Divjak)
YIHR – BH: Inicijativa mladih za ljudska prava BH (Alma Mašić)
Administrator Projekta
Inicijativa mladih za ljudska prava (BiH) (YIHR-BH)

Izvedbeni timovi (produkcija)

Upravljanje projektom / Tim kustosa

(Planiranje projekta / Kontekst / Protokol za kustose/ Istraživanje / Strukturiranje podataka / Uređivanje / Protokol Arhiva / Angažman korisnika i edukacija / Metodologija i Pojmovnik)

Voditelj tima:

Miran Norderland
Programerski tim

(Programiranje / IT / Web / Animacija / Muzika i zvučni efekti / Obrada video-materijala / Dokumentarna animacija / Angažman korisnika / Pojmovnik / Tehnička izvedba / Digitizacija)

Voditelj tima:

Davor Vidović
(VIZUAL Studio)
Kreativni tim

(Kreativni koncept / Art Direction / Grafički dizajn / Web dizajn / Dokumentarna animacija)

Voditeljica tima:

Jelena Oksenfeld
Obrada informacija (B/C/S i engleski)

(Proces segmentiranja podataka/ Dodjela jedinstvenog referentnog broja / Kontekstualna analiza / Unakrsne reference / Testiranje)

Voditeljica tima:

Ivana Đurović
Dvojezični tim za nadzor podataka
i osiguranje kvalitete

(Segmentacija podataka / Digitalizacija podataka / Kodiranje podataka / Unakrsne reference/ Nadzor)

Voditelj tima:

Branimir Marković
Prevodilac i urednik
Mirjana Evtov
Prevodilac
Michael Mehen
FAMA-arhivari

(Pred-proizvodna faza / Priprema izvornih projekata)

Muhamed Kapić, Muvedeta Veda Kapić i Emir Kapić

Postprodukcija

Voditelj projekta / Administrator Viritualne FAMA-kolekcije
FAMA International
VIZUAL Studio
(webmaster)
Datum postavljanja
5. april 2012.
Autorska prava
© FAMA Collection
– FAMA autori

(Suada Kapić i Miran Norderland)