FAMA ORIGINAL PROJEKTI

Istorijske okolnosti, rat u bivšoj Jugoslaviji 1991.-1999. a posebno opsada Sarajeva, odredile su i period i teme naših istraživanja. Pratili smo procese uvođenja u rat i četverogodišnju destrukciju Sarajeva: nestanak jedne civilizacije, i uspostavljanje nove. Pratili smo tokove svjetske politike, mehanizme humanitarne pomoći, ulogu svjetskih medija koji su – dan za danom prateći opsadu Sarajeva – uspjeli uticati na konačnu deblokadu grada. Sticali smo znanja o moći otvorenog uma, svjedočili kako se ljudi kreativnošću bore protiv terora, uvidjeli snagu ljudske prirode, pratili promjene društvenih odnosa u gradu pod opsadom, i postepeno stvarali Banku znanja. FAMA kolekcija nudi i mogućnost konačnog uspostavljanja regionalnog edukacijskog modela za tumačenje perioda raspada Jugoslavije. Na početku tog perioda smo znali da će dokumenti svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija i stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu uvida u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

1990. - 1992.       •       1992. - 1996.       •       1997. - 2010.