EDUKACIJSKI MODELI - METODOLOGIJA

Istorijske okolnosti (rat u bivšoj Jugoslaviji 1991-1999, a posebno opsada Sarajeva) odredile su period i teme kojim ćemo se baviti. Tako da smo od 1991-2011. godine zapravo ušli u svijet kojim se vijekovima bavila istorija, književnost i umjetnost čovječanstva, a prepoznali i neke do sada potpuno nepoznate a jako važne trendove opstanka na svim nivoima (za koje danas, u 21-vijeku počinje da raste vitalni interes). Trebalo je upravo 20 godina da bismo zatvorili ovaj ciklus. Pratili smo procese uvođenja u rat, pratili četverogodišnju destrukciju jednog evropskog grada na kraju dvadesetog vijeka, pratili nestanak jedne civilizacije i uspostavljanje nove.

Pratili smo tokove svjetske politike, mehanizme humanitarne pomoći, ulogu svjetskih medija (koji su prateći opsadu Sarajeva na dnevnoj osnovi veoma uticali na konačnu deblokadu grada) sticali znanja o moći otvorenog uma, vidjeli ljude koji se kreacijom bore protiv terora, uvidjeli snagu ljudske prirode, pratili promjene u društvenim odnosima u zatvorenom gradu i postepeno stvarali Banku znanja. Napravili smo brojne male, velike projekte.

Danas stojimo pred FAMA kolekcijom, Bankom znanja koja konačno može da uđe u masovnu upotrebu. Sa FAMA projektima prošli smo kroz brzi razvoj tehnologije i sada smo stali na platformu Interneta, tako da smo svima u svijetu dostupni. Svima koji se bave antropologjom, sociologijom, međunarodnim odnosima, ljudskim pravima, istorijom, psihologijom, umjetnošču, flozofijom, medijima, za sve njih Banka znanja FAMA kolekcija otvara velike mogućnosti za istraživanje nepoznatog ili neusaglašenog. Ova kolekcija takođe nudi regionalnu mogućnost konačnog uspostavljanja edukacijskog modela kako tumačiti period raspada Jugoslavije 1991-1999.

Danas u vrijeme velikih globalnih promjena, opšte nestabilnosti, poremećenih vrijednosti, straha od drugog kao vladaoca planete, recesije i klimatskih promjena sa mega katastrofama, Banka znanja FAMA kolekcija daje dokaz da otvoreni ljudski um i snaga ljudske prirode, pametno upotrijebljeni, lišeni predrasuda, mogu iz potpunog nestanka poznatog i odsustva neophodnog, izgraditi mogućnost opstanka, a zadržati ljudske vrijednosti.

Sve one koji posmatraju, uočavaju, upućuju i objašnjavaju mogućnost masovnog uticaja čini svojevrsnom elitom. Ali pogrešnim metodama i nečistim porivima masovni uticaj vremenom može izazvati katastrofalne posljedice. FAMA, prva nezavisna multimedijalna kompanija u bivšoj Jugoslaviji, osnovana je s punom sviješću o osjetljivosti područja u koje ulazimo. Na početku raspada Jugoslavije znali smo da će dokumenati svih vrsta i formata ostati da odlučuju o sudbinama onovremenih i svih budućih generacija. Stoga smo, slijedeći lične principe, odlučili da koristimo metodologiju činjenica, govorne istorije, dokumentovanog dokumenta. Zahvaljujući jedinstvenom talentu za uvid u veliku sliku, razvili smo metodu koja u nekoliko faza omogućuje da se 'očigledno učini vidljivim'.

Faza 1: Uvid
Događaje posmatrati otvorenog uma, s pozicije posmatrača a ne učesnika, registrovati postojeće elemente posmatranog fenomena i potom ih uvezati, uočiti rane znake nastajućeg dominantnog trenda koji će pokrenuti novi proces uzroka i posljedica.

Faza 2: Govorna istorija.
Istraživanje nastaviti putem govorne istorije: svaki učesnik posmatranog događaja govori o onom dijelu u kom je sam učestvovao, ne dajući komentare u vezi s drugim učesnicima. Postojeći elementi se snimaju u foto/video formatu.

Faza 3: Strukturiranje istraživanja.
Utvrđene činjenice i dokumentovane dokumente o određenom događaju, periodu ili fenomenu složiti u adekvatnu strukturu kojom se znanje o tom događaju, periodu ili fenomenu publici prenosi u njima prihvatljivom formatu. Izostaviti svako upućivanje na zaključak. Čitaocu, gledaocu, učeniku, istraživaču... prepušta se da sami izvode zaključke na osnovu datog formata.

Faza 4: Formatiranje istraživanja.
Strukturu pretvoriti u popularni format za masovnu upotrebu (mape, albumi, filmovi, enciklopedija).

Faza 5: Kreiranje edukacijskog paketa.
Izučavanje perioda 1991.-1999. je naš jedini prilog njegovom tumačenju: formirali smo edukacijski paket čiji pojedini dijelovi služe za različite stepene edukacije.