DONATORI
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Office of Public Affairs (OPA)
Stavovi, mišljenja navedena u ovom sadržaju ne predstavljaju nužno stav američke vlade nego iskljućivo autora
Britanska ambasada Sarajevo, Bosna i Hercegovina
CCFD - Terre Solidaire - Comité Catholique contre la Faim et pour le Development
Gradsko vijeće Barselone
Grad Girona
Katalonski fond za koperaciju i razvoj